#reformatus

Hírkereső

Heti útravaló- 41.hét

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” Zsolt 62,6 Csend. Valakinek áldás, másoknak áldatlan állapot. Valaki keresi a csendet az életében, megint más...

Heti útravaló- 37. hét

„Térj meg tehát e gonoszságodból, és könyörögj az Úrhoz, hátha megbocsátja neked szíved szándékát.” ApCsel 8,22 Simonról tudjuk a Szentírásban, hogy kacérkodott a...

Heti útravaló- augusztus 20.

„Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, Isten patakja tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről.” Zsolt 65,10 Ma,...

Heti útravaló- 30.hét

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” 2Tim 4,7 Micsoda áldás az, mikor valaki az élete végéhez közeledve el tudja mindezeket mondani...

Heti útravaló- 29. hét

„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” 2Tim 1,7 Az ember élete folyamán nagyon sokszor küzd a félelem...

Heti útravaló- 27. hét

„Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy...

Heti útravaló- 26. hét

„Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére.” 1Tim 3,13 Szolgáló,...

31 éves a Tiszta Forrás Alapítvány

„Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek mindazért az örömért, amellyel megörvendeztettek minket a mi Istenünk előtt?” 1Thessz 3,9 Június 25-én, vasárnap...

Heti útravaló – 25. hét

„De maga a mi Istenünk és atyánk, és a mi Urunk Jézus Krisztus egyengesse utunkat hozzátok.” 1Thessz 3,11 Pál valódi atyai szeretettel tekintett a Thesszalonikában élő...

Heti útravaló- 24. hét

„Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek.” Zsolt 18,31 Dávid hálaadó szavai élete egy nehéz időszakát követően...

Heti útravaló- 23. hét

„Ekkor mindnyájan elhagyták őt és elfutottak.” Mk 14,50 Sokszor talán fel sem fogjuk igazán mekkora erővel bírhat a félelem az ember életén mindaddig, amíg valami olyan...

Heti útravaló-22. hét

„És szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más,...

Pünkösd

„Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” ApCsel 2,1-4 Érdekes módon, ha pünkösdre...

Újabb támogatás a családoknak

Közel 2 millió Forint értékben támogatta a Magyar Református Szeretetszolgálat a nevelőszülőket és gyermekeiket. A Magyar Református Szeretetszolgálat munkája során...

Heti útravaló- 19. hét

„Ő pedig így szólt hozzájuk: „Ti is ennyire értetlenek vagytok? Nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívébe megy,...