#biblia

Hírkereső

Heti útravaló- 42.hét

„Amikor arra kérték, hogy hosszabb ideig maradjon náluk, nem volt rá hajlandó, hanem búcsút vett tőlük, és ezt mondta: „Ismét visszatérek hozzátok, ha az Isten úgy...

Heti útravaló- 41.hét

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” Zsolt 62,6 Csend. Valakinek áldás, másoknak áldatlan állapot. Valaki keresi a csendet az életében, megint más...

Heti útravaló- 39. hét

„Egymást terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.” Gal 6,2 Bármilyen közösséget is veszünk alapul, egy kulcsfontosságú kérdés, hogy a közösség...

Heti útravaló- 37. hét

„Térj meg tehát e gonoszságodból, és könyörögj az Úrhoz, hátha megbocsátja neked szíved szándékát.” ApCsel 8,22 Simonról tudjuk a Szentírásban, hogy kacérkodott a...

Heti útravaló- 36. hét

„Hanem válasszatok ki magatok közül, atyámfiai, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a...

Heti útravaló- 35. hét

„Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. ApCsel 4,20 „Ne szólj szám, nem fáj fejem” – tartja a bölcs mondás. Valóban, az életben számos...

Heti útravaló- 34. hét

„És így imádkoztak: „Urunk, minden szív ismerője, te jelöld ki e kettő közül az egyiket, akit kiválasztottál magadnak.” ApCsel 1,24 Szorult helyzetekben az ember okkal...

Heti útravaló- augusztus 20.

„Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, Isten patakja tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről.” Zsolt 65,10 Ma,...

Heti útravaló- 30.hét

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” 2Tim 4,7 Micsoda áldás az, mikor valaki az élete végéhez közeledve el tudja mindezeket mondani...

Heti útravaló- 29. hét

„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” 2Tim 1,7 Az ember élete folyamán nagyon sokszor küzd a félelem...

Heti útravaló- 28. hét

Idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem intsd mint apádat, a fiatalabbakat mint öcsédet, az idősebb asszonyokat mint anyádat, a fiatalabbakat mint húgodat: teljes tisztasággal....

Heti útravaló- 27. hét

„Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy...

Heti útravaló- 26. hét

„Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére.” 1Tim 3,13 Szolgáló,...

Heti útravaló – 25. hét

„De maga a mi Istenünk és atyánk, és a mi Urunk Jézus Krisztus egyengesse utunkat hozzátok.” 1Thessz 3,11 Pál valódi atyai szeretettel tekintett a Thesszalonikában élő...

Heti útravaló- 24. hét

„Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek.” Zsolt 18,31 Dávid hálaadó szavai élete egy nehéz időszakát követően...