A program célja, hogy segítséget nyújtsunk azoknak a rászoruló családoknak, akik eladósodtak és veszélybe került lakhatásuk.

Mentorprogramunk keretében segítjük a kontaktus teremtést a hivatalokkal, szolgáltatókkal, hitelezőkkel. A program keretében végzett tanácsadói tevékenység része a szociális igazgatási eljárásban való közreműködés, ennek keretében támogatások iránti kérelmek előkészítése, hátralékkezelési terv készítése, egyéb erőforrások és szociális támogatások igényelhetőségi lehetőségeinek feltárása.

A mentorprogram életvezetési támogatást is biztosít, ami elsősorban háztartás-gazdálkodási, tervezési ismeretek nyújtására, racionális fogyasztói magatartásminták közvetítésére irányul.

A lakhatással összefüggő adósságteher megszüntetése kizárólag az hátralékkezelési program igénybevételével vezethet eredményre.

Vannak olyan élethelyetek is, amikor elkerülhetetlen a családi otthon elhagyása, ilyenkor fontos szerepe lehet a Szeretetszolgálat Mentőöv elnevezésű programjának. Ennek keretében azok a családok, ahol például egy másik településen biztosított a munka lehetősége, beteg gyermek vagy családtag esetén elérhető a rendszeres orvosi kezelés, azaz olyan körülmények állnak fent melyek a család kiadásait csökkentik és bevételeiket növelik felmerül a család mobilitását elősegítő támogatás biztosításának szükségessége. A Mentőöv program keretében előzetes együttműködés alapján olyan családok részére tudunk segíteni, ahol a lakóhelyváltás nehézségei, költségei akadályát képezik egy biztosabb, stabilabb családi élet kialakításának.