Heti útravaló- 29. hét

„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” 2Tim 1,7

Az ember élete folyamán nagyon sokszor küzd a félelem lelkével. De nem csak ezzel! Hanem az aggodalom, a düh, de még a szomorúság lelkével is. Isten amikor új szívet ad az embernek, akkor az Ő lelkével olyan kegyelmi ajándékokban részesít, amik felülkerekednek mindezen életrontó lelki terheken. A félelemnek lelkét felváltja az erő, a szeretet és a józanság lelke. Ebben az igében azonban a félelmet jelentő δειλία (deilia) görög szó egyúttal félénkséget, sőt, gyávaságot is jelenthet. Tudjuk, hogy a két Timóteushoz írt levélben mennyi buzdítás, bátorítás hangzik el Pál apostoltól. Így ebben az igében is elsősorban a szolgálatban akarja az apostol megerősíteni tanítványát, Timóteust. Az igehirdetés, az evangéliumterjesztés szolgálatában is nagy szükség van a bátorságra. Szükség van az erőre, hogy a szavak valóban a szívekig elérjenek. Szükség van a szeretetre, hiszen a kizárólag csak erővel, erőszakosan történő igehirdetés soha nem fogja célját elérni, csak ha abban van szeretet, tehát benne van a szeretet forrása, maga Isten. Ahhoz, hogy ez az erő és szeretet valódi összhangban és egyensúlyban legyen, nem kevés józanságra is szükség van, hogy a szavak bölcsen, a megfelelő időben hangozzanak.

Természetesen azok számára is valódi buzdítás és bátorítás ez az ige, akik nem az igehirdetés szolgálatát végzik nap, mint nap. Hiszen minden keresztyén ember életét ott fenyegetik a félelmek hullámai, mik hol ritkábban, hol egészen nagy dózisban rá tudnak zúdulni az emberre. Milyen jó, ha ilyenkor van egy biztos kapaszkodó, egy szilárd alap, amit megragadva nem sodornak el aggodalmaink, félelmeink. Isten az Ő gyermekeinek olyan lelket ad, ami segít felvenni a harcot az életet megnehezítő tényezőkkel, így Isten Lelke megteremtei az emberben az erő, szeretet, józanság lelkét.

De ha a másik értelmezést tekintjük, akkor is valódi buzdítás ez az ige! Hiszen hány olyan helyzet adódik az életben, mikor bátran, szilárdan meg kell állni azokkal szemben, kik gúnyolódva, hitetlenül, bántóan szólnak Istenről. Bizony kell hozzá erő és józanság, hogy az ember ne maradjon néma és hitéről bizonyságot tudjon tenni. De ugyancsak kell a szeretetet is, hogy ne mérges vitába torkolljon az eszmecsere, hanem valódi bizonyságtétellé váljon.

Aki szívét odaszánta Istennek, van kiben bízzon! Isten a biztonság, rátekint az övéire, nem hagyja őket magukra és a kellő időben eltölti őket az erő, szeretet és józanság lelkével!