#reformatus

Hírkereső

Pünkösd

„Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” ApCsel 2,1-4 Érdekes módon, ha pünkösdre...

Újabb támogatás a családoknak

Közel 2 millió Forint értékben támogatta a Magyar Református Szeretetszolgálat a nevelőszülőket és gyermekeiket. A Magyar Református Szeretetszolgálat munkája során...

Heti útravaló- 19. hét

„Ő pedig így szólt hozzájuk: „Ti is ennyire értetlenek vagytok? Nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívébe megy,...

Heti útravaló- 18. hét

„Amikor Jézus közelébe értek és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, felöltözve ül, és eszénél van, félelem fogta el őket.” Mk 5,15 Talán ez az egyik...

Heti útravaló- 17. hét

„Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat meg az az ország.” Mk 3,24 Jézus az Őt ért vádakra példázattal válaszol. A vád: Jézus maga a démonok fejedelme,...

Heti útravaló- 16. hét

„Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét.” Mk 2,2 Jézus csodáinak, gyógyító cselekedeteinek híre hamar...

Heti útravaló- 25. hét

„A mennyből pedig hang hallatszott: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.” Mk 1,11 A Bibliaolvasó kalauz vonala szerint tegnap kezdtük el olvasni Márk...

Húsvét hétfő

„Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a...

Virágvasárnap

„Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte az Istent mindazokért a csodákért,...

Heti útravaló- 12. hét

„Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz az a nap!” Péld 27,1 Talán eszünkbe jut egy jól ismert mondás: „Ne igyál előre a medve bőrére”. Az embert...

Heti útravaló- 11. hét

„Péter azonban ismét tagadta: „Ember, nem tudom, mit beszélsz.” Még beszélt, amikor hirtelen megszólalt a kakas.” Lk 22,60 Eszembe jutnak szép református énekünk sorai:...

Heti útravaló- 10. hét

„Aki elnyomja a nincstelent, gyalázza Alkotóját, aki pedig könyörül a szegényen, dicsőíti.” Péld 14,31 Érdemes újra és újra elővenni, tanulmányozni a Példabeszédek...

Heti útravaló- 9.hét

„Ekkor böjtöt hirdettem ott az Ahavá-folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak, hozzátartozóinknak és minden...

Itt van Isten köztünk

Egy éve, február 24-én kezdődött az orosz-ukrán háború, amely milliók életét változtatta meg. A Magyar Református Szeretetszolgálat ehhez a dátumhoz kapcsolódva több...

Heti útravaló- 8.hét

„Hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.” Mt 16,18 Talán a legnehezebb kérdés...