Heti útravaló-22. hét

„És szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat.”

Mk 12,30-31

Miért olyan fontos e két parancsolatnak a kihangsúlyozása? Mert ez a két parancsolat alapkő a Krisztusban új életet nyert hívők életében. Két parancsolat, mely egymástól elválaszthatatlan, szorosan összekapcsolódnak.

A Mindenható Atya szeretetével szüntelen keresi az embert, mi mást tehetnék, mint hogy mi magunk is egészen, egész lényünkkel szeressük Őt! Ha őszinte szívvel tudjuk Istent szeretni, akkor leszünk képesek a többi embert is önzetlen módon szeretetünkkel megajándékozni. Isten szeretetét a felebarát szeretetében élhetjük meg! Ennyire szorosan összekapcsolódik e két parancsolat.

Micsoda kincs, mikor közösségeinkben ez az Istentől származó szeretet az úr, sőt úgy is mondhatnánk, amikor Jézus Krisztus az Úr, hiszen Ő az Atya szeretete! És amikor közösségekről beszélünk, akkor nem csak azokra a szűk közösségekre kell gondolnunk, mint a család, egy gyülekezet, hanem bátran gondolhatunk nemzetünk, Magyar Református Egyházunk közösségére is.

Minden közösség számára az életben maradás kulcsa, ha van egy közös pont, egy közös cél, egy közös szándék, amire lehet tekinteni, ami köré lehet a közösség életét szervezni, amire lehet építeni, lehet tervezni. Számunkra nem is kérdés, hogy ez az alap nem más, mint maga Jézus Krisztus. Őbenne válik valóságossá e kettős parancsolatnak az értelme, Őreá tekintve tudunk mi magunk is hozzájuk igazodni.

Olyan szép megélése volt e kettős parancsnak a nem olyan rég lezajlott Szeretethíd program. Nem csak határon belüli gyülekezetek között, hanem határon átívelve magyar református gyülekezeteink, iskoláink egyként építették a szeretet hídját. Csodálatos volt megtapasztalni, hogy a Kárpát-medencén belül oly sok helyen mozdultak meg az emberek és élték meg a cselekvő szeretetet. Valóban egy nemzetként tettünk bizonyságot a szeretet kettős nagy parancsáról, magáról Jézus Krisztusról.

Ma, Június 4-e a nemzeti összetartozás napja. Imádkozzunk nemzetünk egységéért, hogy továbbra is felebaráti szeretettel, Isten felé hálaadással, Krisztusban reménykedve tudjunk szembenézni mindazzal, amit a jövő tartogat a számunkra!