A Magyar Reformtus Szeretetszolgálat közhasznú alapfeladatai között szerepel, hogy segítséget nyújtson a lakosság számára veszélyhelyzetek, katasztrófahelyzet bekövetkeztekor. Elsősorban szociális segélyezési feladatokat látunk el, tehát a lakosságot gyorssegélycsomagokkal segítjük, résztveszünk a kárenyhítésben, az újjáépítésben, a tönkre ment ingóságok pótlásában. Segítséget minden esetben a gyűjtéseinkből, a hozzánk beérkezett adományok mértékétől függően tudunk nyújtani.

Árvízi védekezés, mentés, egészségügyi ellátás

Az MRSZ orvoscsoportja igény esetén egy hazai katasztrófa alkalmával is bevethető, egészségügyi ellátást biztosítva. 2019-ben megalakult kutyás kutató-mentőcsapatunk, mely személykeresési feladatokat lát el és érzékenyítő foglalkozásokat tart a lakosság edukációja céljából.

Szintén 2019-ben alakult meg a Református Szeretetszolgálat Mentőcsoport. A 130 fős – munkatársakból és önkéntesekből álló – csapat a Budapest Mentőszervezet koordinációja alatt, egy esetleges veszélyhelyzet esetén, az alábbi feladatokban nyújthat segítséget: részt vesz az árvízi védekezésben, a lakosság kitelepítésében, visszatelepítésében és ellátásában, ideiglenes befogadóhelyek üzemeltetésében, segélyezési és műszaki mentési feladatokban segédkezik.