Felzárkózó települések elnevezéssel 2019 nyarán indult el az a hosszú távú kormányzati program, amely a következő években a legnehezebb helyzetben lévő településeket kívánja segíteni. A Magyar Református Szeretetszolgálat jelenleg 35 településen van jelen.

A programban résztvevő 300 település kiválasztására a KSH-val együttműködésben a legalacsonyabb komplex mutató alapján került sor. A településeken összesen 270 ezer ember él. A lakosság iskolai végzettsége és foglalkoztatottsági rátája alacsony, a komfort nélküli lakások aránya meghaladja az országos átlagot.

2019-től Göncruszkán, Dámócon, Zemplénagárdon, Tiszakarádon, Ricsén vagyunk jelen, 2020-tól Átányban, Bagaméron, Vilmányban és Mezőladányban is segítjük a helyieket, a program harmadik évében, 2021-ben pedig Beregdaróc, Szatmárcseke, Nagyecsed, Méhtelek, Porcsalma, Drávafok, Bódvalenke, Szin, Tiszaeszlár, Tuzsér, Geszt és Hajdúszovát csatlakozott. 2023-tól újabb 13 településen végzünk szolgálatot – Büssü, Fábiánháza, Farkaslyuk, Kántorjánosi, Kazsok, Kokad, Konyár, Körösszakál, Lácacséke, Nagyszekeres, Rozsály, Tiszabecs, Viss -, így a Magyar Református Szeretetszolgálat mára 35 településen segíti a helyiek társadalmi felzárkózását.
A program a Belügyminisztérium és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szakmai irányítása alatt, felzárkózási programok megvalósítása terén nagy tapasztalattal rendelkező karitatív, egyházi és civil szervezetek koordinálásával és a településeken működő önkormányzatok, közintézmények, civil, egyházi, gazdasági szereplők bevonásával valósul meg. A Magyar Református Szeretetszolgálat szociális fejlesztési tevékenységei során kiemelt figyelmet fordít a program megvalósításakor arra, hogy településenként egyedi szükségletfelmérésre és igényekre alapozott programokat és szolgáltatásokat biztosítson.
Alaptevékenységeink mellett fontosnak tartjuk, hogy munkánkkal hozzájárulhassunk az emberi méltóság megőrzéséhez, az egyének és családok önértékelésének helyreállításához, valamint a kirekesztés és a hátrányos megkülönböztetés visszaszorításához.