„Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige.” (Példabeszédek könyve 25,11.)

A történet az 1970-es, 1980-as években kezdődött, mikor a 14 éven aluli lakosság körében világelsők voltunk az öngyilkosságok tekintetében. Ugyanakkor alig volt olyan fórum akkoriban, ahová az emberek lelki problémáikkal fordulhattak volna. 1981-ben Debrecenben, az Országos Diakóniai Konferencián született meg a döntés, hogy a Református Egyház országos telefon-lelkigondozói szolgálatot indítson, amely fontos eszköz lehet az alkoholizmus, a szenvedélybetegségek, a válások és az öngyilkosságok megelőzésében. Nem kis vállalkozásnak számított egy egyházi telefonvonal elindítása abban az időben, amikor az emberek csupán 12 százalékának volt telefonvonala, másrészt nem volt tanácsos a magánéletükről, hitbéli kérdésekről beszélniük. Nemcsak telefonvonalra volt szükség természetesen, hanem munkatársakra, szolgatársakra is, akik önként vállalták a szakmai felkészülést, majd a szolgálat elindulásával az ügyeleteket. Végül 1984. szeptember 1-jén a Budapest Kálvin téri gyülekezet irodahelyiségében szólalhatott meg először a régóta várt mondat: „Halló, áldás, békesség! Itt a Református Telefon-lelkigondozás.”

1990-től a telefonos szolgálat már minden nap 17-től 21 óráig fogadta a hívásokat. 2010 júliusától pedig már skype-os ügyeletet is tartottak a lelkigondozói munkatársak, amely kezdetben naponta 21-01 óra között volt hívható, de jelenleg a telefonos szolgálattal egyetemben délután 17 órától egész éjjel egy óráig elérhető.

A Telefonos lelkigondozás a Magyarországi Református Egyház egyik legrégebben működő missziója, megalakulása óta közel 30 ezer emberrel került kapcsolatba, a kezdetek óta munkatársai lefolytattak közel 60 ezer órányi beszélgetést és fogadtak mintegy 37 ezer beérkező hívást. A lelkigondozók az elmúlt harmincnyolc évben találkoztak már az élet minden nehézségével és örömével egyaránt. A következő krízishelyzetek kezelésében rendelkeznek komoly tapasztalattal: magányosságból fakadó kérdések; emberi kapcsolatok kudarcai; alkoholizmus; depresszió; öngyilkosság; munkahelyi problémák; társkeresés; szexuális problémák; egyházi, hitbéli, erkölcsi és filozófiai kérdések; egészségügyi problémák; gyász, veszteség feldolgozása és egyéb érzelmi problémák kezelése.

A telefonos lelkiszolgálat fontosnak tartja, hogy krízis esetén hatékonyan reagáljon az emberek szükségleteire. Éppen ezért 2020-ban a pandémia kezdetén több hónapon keresztül reggel 8 óra és éjjel egy óra között ügyeletet tartott. 2022-ben pedig az ukrán-orosz háború kitörése után márciustól júniusig úgy szintén ebben az időintervallumban fogadata a hívásokat kora reggeltől éjszakáig.

„Az utóbbi 30 évben mintegy 30 százalékkal csökkent az öngyilkosságok száma az országban. Hisszük, hogy ebben része van a Református Telefonos és Internetes lelkigondozásnak, és mindazoknak, akik ezekben az évtizedekben részesei lehettek a hittel és hűséggel végzett szolgálatnak. Akik hallgattak, odafigyeltek, együtt gondolkodtak, helyén mondták az igét, nyitottak voltak mások problémájára, fájdalmára és együtt keresték velük a folytatás lehetőségét. „Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” (Ézsaiás 40,30-31)”.

Dr. Révész Jánosné
telefonos és internetes lelkigondozás misszióvezető lelkész

Elérhetőség:
telefon: Ingyenesen hívható zöld szám: +36 80 296 844;
Vonalas szám: Hívható mindennap 17-01 óra között: +36 1 201 0011
e-mail: telefonlelkigondozas@jobbadni.hu; info@telefon-lelkigondozas.hu
weboldal: https://www.telefon-lelkigondozas.hu/
skype-lelkigondozas1.hu