#ige

Hírkereső

Heti útravaló- 42.hét

„Amikor arra kérték, hogy hosszabb ideig maradjon náluk, nem volt rá hajlandó, hanem búcsút vett tőlük, és ezt mondta: „Ismét visszatérek hozzátok, ha az Isten úgy...

Heti útravaló- 41.hét

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” Zsolt 62,6 Csend. Valakinek áldás, másoknak áldatlan állapot. Valaki keresi a csendet az életében, megint más...

Heti útravaló- 40. hét

„Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába.” ApCsel 14,22...

Heti útravaló- 39. hét

„Egymást terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.” Gal 6,2 Bármilyen közösséget is veszünk alapul, egy kulcsfontosságú kérdés, hogy a közösség...

Heti útravaló- 36. hét

„Hanem válasszatok ki magatok közül, atyámfiai, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a...

Heti útravaló- 35. hét

„Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. ApCsel 4,20 „Ne szólj szám, nem fáj fejem” – tartja a bölcs mondás. Valóban, az életben számos...

Heti útravaló- 34. hét

„És így imádkoztak: „Urunk, minden szív ismerője, te jelöld ki e kettő közül az egyiket, akit kiválasztottál magadnak.” ApCsel 1,24 Szorult helyzetekben az ember okkal...

Heti útravaló- 29. hét

„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” 2Tim 1,7 Az ember élete folyamán nagyon sokszor küzd a félelem...

Heti útravaló- 28. hét

Idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem intsd mint apádat, a fiatalabbakat mint öcsédet, az idősebb asszonyokat mint anyádat, a fiatalabbakat mint húgodat: teljes tisztasággal....

Heti útravaló- 27. hét

„Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy...

Heti útravaló- 23. hét

„Ekkor mindnyájan elhagyták őt és elfutottak.” Mk 14,50 Sokszor talán fel sem fogjuk igazán mekkora erővel bírhat a félelem az ember életén mindaddig, amíg valami olyan...

Heti útravaló-22. hét

„És szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más,...

Pünkösd

„Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” ApCsel 2,1-4 Érdekes módon, ha pünkösdre...

Heti útravaló- 20.hét

„Ruhája olyan tündöklő fehérré lett, amilyenre nem tud ruhafestő fehéríteni a földön.” Mk9,3 A szűk tanítványi kör (Péter, Jakab és János) élete egy újabb...

Heti útravaló- 18. hét

„Amikor Jézus közelébe értek és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, felöltözve ül, és eszénél van, félelem fogta el őket.” Mk 5,15 Talán ez az egyik...