#reformatus

Hírkereső

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” Zsolt 62,6 Csend. Valakinek áldás, másoknak áldatlan állapot. Valaki keresi a csendet az életében, megint más...

„Térj meg tehát e gonoszságodból, és könyörögj az Úrhoz, hátha megbocsátja neked szíved szándékát.” ApCsel 8,22 Simonról tudjuk a Szentírásban, hogy kacérkodott a...

„Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, Isten patakja tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről.” Zsolt 65,10 Ma,...

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” 2Tim 4,7 Micsoda áldás az, mikor valaki az élete végéhez közeledve el tudja mindezeket mondani...

„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” 2Tim 1,7 Az ember élete folyamán nagyon sokszor küzd a félelem...

„Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy...

„Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére.” 1Tim 3,13 Szolgáló,...

„Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek mindazért az örömért, amellyel megörvendeztettek minket a mi Istenünk előtt?” 1Thessz 3,9 Június 25-én, vasárnap...

„De maga a mi Istenünk és atyánk, és a mi Urunk Jézus Krisztus egyengesse utunkat hozzátok.” 1Thessz 3,11 Pál valódi atyai szeretettel tekintett a Thesszalonikában élő...

„Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek.” Zsolt 18,31 Dávid hálaadó szavai élete egy nehéz időszakát követően...

„Ekkor mindnyájan elhagyták őt és elfutottak.” Mk 14,50 Sokszor talán fel sem fogjuk igazán mekkora erővel bírhat a félelem az ember életén mindaddig, amíg valami olyan...

„És szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más,...

Pünkösd

„Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” ApCsel 2,1-4 Érdekes módon, ha pünkösdre...

Közel 2 millió Forint értékben támogatta a Magyar Református Szeretetszolgálat a nevelőszülőket és gyermekeiket. A Magyar Református Szeretetszolgálat munkája során...

„Ő pedig így szólt hozzájuk: „Ti is ennyire értetlenek vagytok? Nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívébe megy,...