#ahitat

Hírkereső

„Hanem válasszatok ki magatok közül, atyámfiai, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a...

„Amikor Jézus közelébe értek és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, felöltözve ül, és eszénél van, félelem fogta el őket.” Mk 5,15 Talán ez az egyik...

„Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat meg az az ország.” Mk 3,24 Jézus az Őt ért vádakra példázattal válaszol. A vád: Jézus maga a démonok fejedelme,...

„Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét.” Mk 2,2 Jézus csodáinak, gyógyító cselekedeteinek híre hamar...

„A mennyből pedig hang hallatszott: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.” Mk 1,11 A Bibliaolvasó kalauz vonala szerint tegnap kezdtük el olvasni Márk...

„Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a...

„Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt.” Jn 20,8 Jézus Krisztus feltámadása olyan jelentőséggel bír a világtörténelem...

Nagypéntek

„Amikor a százados látta, ami történt, dicsőítette Istent, és így szólt: „Ez az ember valóban igaz volt.” Lk 23,47 Jézus Krisztus földi életében nem egyszer tett,...

Virágvasárnap

„Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte az Istent mindazokért a csodákért,...