Virágvasárnap

„Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte az Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak.” Lk 19,37

Virágvasárnap az örvendezés napja. Még annak ellenére is talán, hogy már ott van a levegőben az örömet felváltó gyász előszele. A sokaság ebből mit sem érzékelt még ekkor. Még a tanítványok sem vették komolyan Jézus szavait, ki háromszor is előrevetítette közeli halálának és feltámadásának az eljövetelét. Nem, ezen a napon mindenki örül, a sokaság valódi győzelmes királynak megillető tiszteletet ad a szamárcsikó hátán haladó Jézus Krisztusnak. Látták és tudták, saját maguk megtapasztalták, hogy aki érkezik nem egy szokványos, hétköznapi hős. Ő a csodák embere. Magasztalják Istent, hogy olyan messiást küldött, aki törődik a szegényekkel, aki könnyen meggyógyít bármilyen betegséget, akinek hatalma van még a gonosz lelkek felett is. Alázatos és szelíd, nem él pompában. Milyen csodálatos király lesz belőle!

A tömegnek milyen igaza volt, hogy királyként, sőt, győztes királyként fogadta Jézust. Azonban egyvalamiben nagyot tévedtek. Ő nem földi uralkodó, aki egy emberkéz alkotta trónszékről irányítja az országot. Az Ő birodalma nem evilági, mégis kiterjed a föld végső határáig. Uralmát nem lehet földi keretek közé szorítani. Győztes király, ki győzelmét kereszthalálával és feltámadásával pecsételte meg. Győzelmet aratott a bűn és halál felett!

Ezen napon ezért ünnepelhetjük mi is Őt, kinek győzelme örök időkre szól, megtörte a halál hatalmát és örök életet szerzett a benne bízóknak, a benne reménykedőknek, kik örömmel és hittel fordulnak felé.

Örvendezünk ezen a mai napon mi is, hiszen győzelmes királyunk van, Jézus Krisztus, ki érted is harcba szállt, érted is vállalta a kereszthalál borzalmait, csak azért, hogy örök életed lehessen Benne!