Húsvét hétfő

„Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.” Kol 1,19-20

A Kolosséban élő első keresztyének igen sok veszélynek voltak kitéve a tévtanítóktól. A Krisztusban lévő hitnek egészen az alapjaiig vissza kellett mennie Pálnak, hogy néhány kérdést tisztázzon és azt megszilárdítsa bennük. Ezért hangzik el a levélnek egészen az elején ez az ősi Krisztus-himnusz, aminek a része a fentebb lévő ige is, amiben Jézus Krisztus váltságáldozatáról olvasunk. Igen, a kezdet kezdetén tisztázni kellett, miért is történt mindez, miért kellett Jézusnak kereszthalált halnia és miért kellett a halottak közül feltámadnia. Ezeket a kérdéseket muszáj önmagunkban is tisztázni, hiszen ez a mi hitünknek is az alapja.

Ha nagyon rövid akarnék lenni, akkor a „miért” kérdésre csupán azt a feleletet adnám: „Érted.” Nem csak az ember, de maga a teremtett világ is annyira eltávolodott Istentől, hogy az Atyának valamit lépnie kellett. Egyértelművé vált, hogy az ember magában képtelen a bűnök terhétől és a bűnök miatt ránk rótt jogos büntetéstől (ami az örök kárhozat) megszabadulni. Isten ezért azzal a megoldással állt elő, mert nem akarta veszni látni földi gyermekeit, az embert, akit az önmaga képére teremtett, hogy Ő maga jön el erre a földre emberi testben. „Én és az Atya egyek vagyunk” – mondja Jézus. Benne lakozott az egész Teljesség. Valóságos ember lett, nem csak emberi ruhát öltött magára, nem csak látszólag volt ember, hanem Ő maga is köztünk élt, velünk örült, velünk sírt, voltak fájdalmai, voltak örömei. Így a keresztfán valóságosan szenvedett, ténylegesen a vérét ontották, mindezt azért, hogy mint egyszeri tökéletes áldozat békét szerezzen az ember és önmaga között. Jézus Krisztus azért szenvedett, hogy nekünk ne kelljen örök kárhozatra mennünk.

A nagy kérdés, hogy mindezt hiszed-e? Elhiszed-e, hogy Jézus Krisztus meghalt (valóságosan) a kereszten és feltámadt a halottak közül (ugyancsak valóságosan), hogy megváltsa az életedet?

Hogy miért történt mindez? Mert Isten ennyire szeret téged!