#ahitat

Hírkereső

Heti útravaló- 36. hét

„Hanem válasszatok ki magatok közül, atyámfiai, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a...

Heti útravaló- 18. hét

„Amikor Jézus közelébe értek és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, felöltözve ül, és eszénél van, félelem fogta el őket.” Mk 5,15 Talán ez az egyik...

Heti útravaló- 17. hét

„Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat meg az az ország.” Mk 3,24 Jézus az Őt ért vádakra példázattal válaszol. A vád: Jézus maga a démonok fejedelme,...

Heti útravaló- 16. hét

„Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét.” Mk 2,2 Jézus csodáinak, gyógyító cselekedeteinek híre hamar...

Heti útravaló- 25. hét

„A mennyből pedig hang hallatszott: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.” Mk 1,11 A Bibliaolvasó kalauz vonala szerint tegnap kezdtük el olvasni Márk...

Húsvét hétfő

„Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a...

Húsvét vasárnap

„Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt.” Jn 20,8 Jézus Krisztus feltámadása olyan jelentőséggel bír a világtörténelem...

Nagypéntek

„Amikor a százados látta, ami történt, dicsőítette Istent, és így szólt: „Ez az ember valóban igaz volt.” Lk 23,47 Jézus Krisztus földi életében nem egyszer tett,...

Virágvasárnap

„Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte az Istent mindazokért a csodákért,...