#vezerige

Hírkereső

Vezérige

„Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat.” Zsolt 40,2 A zsoltáros lelkében hatalmas sóvárgás volt az Úr szabadító kegyelme iránt. Gondok...

Vezérige- október

Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Micpá és Sén között, és elnevezte Eben-Háézernek, mert ezt mondta: Az Úr segített el bennünket egészen idáig. 1Sám 7,12...

Augusztus 20.

„Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre, azután vette a hét kenyeret, hálát adott, megtörte, és tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig...

Vezérige- június

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” 1Pét 5,7 Gond… az bizony van. Hol kisebb, hol nagyobb. Ki apróbb terhekkel küzd nap, mint nap, valaki pedig...

Vezérige- február

Magam is többször tanúja voltam, hogy egy-egy ruhaadomány átadásnál milyen boldogan keresték a gyerekek szüleik segítségével a számukra megfelelő ruhadarabot. Boldogan...

Heti útravaló – 2021/2.hét

„A királyi tisztviselő újra kérte őt: „Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem.” Jézus erre így válaszolt: „Menj el, a te fiad él.” Hitt az ember a szónak, amelyet...

Vezérige- november

Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért! (2 Kor 9,15) Ajándékot adni és kapni egyaránt jó. Az ajándékozó számára öröm látni a megajándékozott boldogságát....

Heti útravaló – 17. hét

„Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban mintha valami akadályozta volna, hogy ne...

Heti útravaló – 16. hét

„Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk: Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt....

Heti útravaló – 15.hét

„Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket...