Heti útravaló – 16. hét

„Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk: Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza: megmondta nektek még Galileában, hogy az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszíttetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia.” Lk 24,5-7

Hol van Jézus? Az asszonyok megdöbbenve tapasztalták, hogy az, akit életében olyannyira szerettek, nincs ott ahol (szerintük) lennie kéne. Miért nincs a sírban az, akit láttak meghalni? Hol van Jézus? Ő nem tett, semmi olyat, amiről ne tett volna említést a tanítványoknak. Ezt az angyalok is alátámasztják és azt mondják: emlékezzetek csak vissza, mit mondott Ő nektek?

Hát tényleg igaz! Most minden értelmet nyert! Már a kétkedők számára is bizonyossá vált: az elhunyt, majd feltámadt Próféta, Messiás valódi Isten és valódi ember. Megtörtént a megváltás csodája! Nem olyan formán, ahogyan azt az emberek elképzelték, hanem sokkal inkább úgy, amire igazán szüksége volt a világnak! Mint ahogy az angyalok fénye bevilágította az üres sírt, úgy fényeskedik a homályba borult világ számára is a feltámadt Krisztus.

Hol van Jézus? Az üres sírban nem találták az asszonyok, majd később találkoznak vele az úton és Ő megjelenik még sokak számára. De azóta, amióta elküldte azt a másik Pártfogót, a Szentlelket, csodálatos módon jelen van a világban mindenhol.

Hol van Jézus? Hol találhatod meg Őt? Ő ott van melletted. Ő ott van, amikor könnyeid arcodat áztatják. És Ő ott van, amikor túláradó öröm költözik a szívedbe. Ő ott van, mikor szeretted ágya mellett térdelsz. Ő ott van, mikor örömmel tekintesz végig családodon. És ott van, mikor haragodat szeretteidre zúdítod. Ő ott van melletted, és szeretne szíved állandó lakója lenni. Mert a Megváltás ajándéka a tiéd is! Ez a Húsvét örömhíre! Ámen!

Így kívánunk Áldott, Örömteli Húsvétot!

Krisztus Feltámadt!

Molnár Norbert, a Magyar Református Szeretetszolgálat lelkipásztora