Blog

  • Összes törlése

Heti útra való- 23. hét: pünkösdvasárnap

„Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is.” ApCsel 2,33 Ez az Úr...

Pünkösdhétfő

A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött.” 1Móz 1,2 Nem, nem elírás, nem is időbeli zavar. Pünkösd...

Heti útravaló-22.hét

„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a próféták.” Mt 7,12 Úgy olvassuk a...

John C. Lenox: Hol van Isten a koronavírus idején?

Mindig izgalmas és érdekes kihívás, ha egy témáról olyan ember ír, akinek szakterületéhez nem tartozik az adott téma. Jelen esetben is hasonlóval találkozhatunk, hiszen Lenox...

Heti útravaló-21. hét

„Te pedig amikor adományt adsz, ne tudja bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.”...

Nem felejtjük kárpátaljai testvéreinket!

Két és fél millió forint értékű adománnyal segítettük kárpátaljai testvéreinket a koronavírus elleni védekezésben.