Vezérige

Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.  Zsolt 50,15

Gondoljunk bele, hogy mit érezhetett az a család, akinek a fejük fölül elvitte a tetőt a vihar, vagy mit érezhettek azok, akik azt látták, hogy egy hihetetlen erejű záporeső után megtelt a pincéjük fél méter magasan vízzel, tönkretéve gépeket, bútorokat.
Természeti katasztrófák idején és más tragikus élethelyzetben is felmerül a kérdés: Hol van ilyenkor Isten?  Miért engedte, hogy megtörténjen a baj?
Ugyanis nem értjük, hogy miért történhetett meg ezekkel az emberekkel a baj. Miért bünteti Isten őket? Hiszen nem ezt érdemelnék. A Bibliából tudjuk, hogy Isten nem tett olyan ígéretet, hogy a bajok elkerülnek bennünket. Ő arra tett ígéretet, hogy a nyomorúság és a baj idején is megsegít bennünket.
Emberi értelmünkkel nem érthetjük meg Isten útjait, de azt tudjuk, hogy Ő a katasztrofális helyzeteket is fel tudja használni, hogy akaratát megmutassa. Mi az Isten végső akarata? Az, hogy mindenki megismerje Jézus Krisztust és üdvösségre jusson. Jézus sok olyan emberrel találkozott, akinek katasztrófa-sújtotta területté vált az élete. Ilyen volt a vak ember, a megvetett vámszedő Zákeus, vagy a lelki terhekkel küzdő házasságtörő asszony. Ezek az emberek a nyomorúság idején segítséget kerestek, és az életet megújító segítséget Jézusban találták meg.
Ez ma is megtörténik. A Szeretetszolgálat munkatársai ezért voltak ott Haitiben a földrengés után, Bangladesben a világ legnagyobb menekülttáborában, de ugyanúgy ott vagyunk Borsodban, Nyírségben, a Dunántúlon, határon túl és még nagyon sok helyen, mert Jézus segítő, megújító erejéről akarunk bizonyságot tenni. Ebben van szeretetszolgálatunk alapja és erőforrása, hogy Istennél van megoldás. Jön és cselekszik rajtunk keresztül is. Ugyanis aki vigasztal, segítő kezet nyújt a bajba jutottnak, az is lehet Isten küldötte.
Reménységünk van Istenben, aki nem hagyja egyedül a bajban lévőt. Csodálatosan megsegít. Ne csak a bajt lássuk, hanem az Istent, aki a bajban is küld segítséget és vezet a próbákon keresztül is az Ő országa felé. Vegyünk részt ebben a közös munkában Mindnyájan! Ha életünkben gondok támadnak, katasztrófák történnek, akkor jusson eszünkbe az ige: Hívj segítségül engem a nyomorúság idején!  Isten nem hagy magunkra. Legyen ez mindig reménységünk!