A tehetség kincs! Nyilas Misi Ösztöndíj Programunkkal tehetséges, ám rászoruló gyermekeket támogatunk. Tudjuk, hogy a tehetség kibontakoztatásához nemcsak kitartó, szorgalmas munkára, de szerencsére és segítségre is szükség van.

Mikor adhatok be pályázatot?

Pályázatot 2016. szeptember 12.- 2016.október 12. között lehet benyújtani.

Kik pályázhatnak?

Pályázatot a magyar és határon túli (Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Erdély) magyar nyelvű oktatásban résztvevő valamely művészeti ágban (zene-, képző-, táncművészet;) sportban (egyéni, csapat) vagy természettudományban, bölcsésztudományban ( magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, fizika, kémia, informatika) kiemelkedően tehetséges, 5–12. évfolyamon  tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű magánszemély adhatja be, tehetség-támogatás céljából.

Mennyi az ösztöndíj összege?

A megpályázható ösztöndíj támogatás összege 5000 Ft/fő/ hónap vagy 16 EUR/fő/ hónap a 2016/17. tanévre (10 hónap). A vissza nem térítendő támogatás folyósítása banki átutalással történik vagy a helyi kapcsolattartón keresztül, hivatalos átadás-átvételi papír ellenében.

A program lefedettségét illetőleg Kárpát-medencében 100 főt támogatunk.

Mire lehet felhasználni a megnyert összeget?

A pályázat felhasználást illetőleg, a támogatást a pályázó fejlesztésre; egyesületi tagdíjra, eszköz kölcsönzésre; eszköz vásárlásra; különórára; verseny, fellépés nevezési díjra; verseny, fellépés vagy különórai útiköltségére használhatja fel.

Hogy pályázhatok?

A pályázatot ezen az oldalon a pályázati űrlap menüpont alatt tudod benyújtani.

Milyen szükséges mellékleteket kell csatolni a pályázathoz?

Kötelező melléklet:

  1. Csatolt dokumentum (meghatározott minőségű videó, hangfelvétel, kép, dokumentum) arról a szakágról, amelyre a pályázó benyújtotta a pályázati anyagot.
  2. Szülői nyilatkozat a 14. életévét be nem töltött kiskorú személy esetén
  3. Sport, matematika, fizika, kémia, informatika pályázat esetén, a kötelező melléklet versenyt igazoló dokumentum (max: 3 db, 2 évnél nem régebbi) és ajánlás attól a személytől, aki a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja

Ajánlott melléklet a többi kategóriában: (ezekért plusz pont adható)

  1. Versenyeredményt igazoló dokumentum (max. 3 db oklevél, 2 évnél nem régebbi)
  2. Igazolás vagy ajánlás attól a személytől, aki a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja

Kik és meddig bírálják el a pályázatot?

Pályázatok feldolgozásának, elbírálásának folyamata 2016.09. 12.- 2016. 10.31.-ig tart.

Elektronikus felületen beérkezett pályázatokat követően, a pályázat adatfeldolgozáson, formai ellenőrzésen megy keresztül, hiányos pályázat esetén egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, melynek beérkezése után, minősül a pályázat érvényesnek. A hiánypótlásra felhívó e-mail üzenettől számítva 7 nap van arra, hogy az abban foglalt hiányosságot egy válasz e-mail üzenetben elküldjék az osztondij@jobbadni.hu. Határidőn túl beérkezett pályázatot nem áll módunkban elfogadni.

Szakmai bíráló bizottság 2016.10.31. –ig bírálja el a beérkezett pályázatokat.

A bizottság tagjai önkéntes alapon dolgoznak együtt a Magyar Református Szeretetszolgálattal. A bíráló tagok felkérését az ösztöndíj kategóriákhoz igazítottuk és az alapján kértük fel, művészi, sport vagy tudományok területén jártas szakembereket, tanárokat.

A szakmai bíráló bizottság tagjait a bíráló bizottság menüpont alatt megtalálod.

A szakmai bíráló bizottság között elosztjuk a pályázatokat és csak a szakirány szerinti pályázatot nézik meg az arra felkért bizottsági tagok. A bíráló bizottság hozza meg a végső döntést. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A döntésről minden nyertes pályázó e-mailen 15 napon belül értesítést kap. Ezzel együtt a nyertes pályázóknak, szerződést küld (100 db) postai úton.

Mikor és hogyan kapom meg az ösztöndíjat?

 Szerződéskötés: A támogatói szerződést a Szeretetszolgálat postai úton  küldi meg a nyertes pályázónak, melyet 30 napon belül aláírt formában a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány címére (1146 Budapest, Hungária krt. 200.) kérünk visszaküldeni.

Támogatás folyósítása: Folyósítás mértéke havi 5.000 Ft vagy 16 EUR 10 hónapra összesen 50.000 Ft vagy 160 EUR, melyet kétszeri utalással (2×5 havi összeg: 25.000 Ft/80 Eur) kerül folyósításra.

Az első folyósítás a döntésről számított 60 napon belül kerül átutalásra. (2016.12.31-ig)

A második folyósítás a 2017. tavaszi tanévben 2017. március 31-ig.

Pályázati elszámolás:Az Ösztöndíjas félévente (a tanulmányi szemeszter lezárását követő 15 (tizenöt) napon belül) köteles eljuttatni az Alapítvány részére egy, az Ösztöndíj felhasználásával összefüggő fényképes, írásos beszámolót.