Válaszút program zárótanulmány I.

Ahhoz, hogy a tanulók követni tudják a mentorok utasításait és a tanulásban is tevékenyen részt vegyenek, szükséges volt, hogy alapvető informatikai tudással rendelkezzenek. A meglévő tudásukat elmélyítettük, illetve új gyakorlati módszereket mutattunk meg nekik, melynek köszönhetően hatékonyabbá vált az otthoni tanulás is. Ezen foglalkozás egyik célja az volt, hogy az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb etikai kérdéseit is megismerjék a tanulók. Az információ és az informatika emberi kapcsolatokra gyakorolt hatásáról beszélgettünk, valamint a jogtiszta szoftverhasználat előnyeiről. Kipróbáltunk szabadon és korlátozottan használható programokat, végig vettük az előnyeit, hátrányait, a lehetséges veszélyforrásokat (vírusok). A programhasználat során betartandó jogokat és kötelességeket megismerték a tanulók. Hangsúlyt fektettünk az információszerzés folyamatának megismerésére, az információforrások etikus felhasználásának kérdésére, feltüntetésére, az információ értékként való kezelésére, megosztására. A tanulók megismerték az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket; a megbízható információforrásokat. Ezeken túl táblázatkezelést, szöveges dokumentum szerkesztését és prezentáció készítést is gyakorolhattak a foglalkozásokon a gyerekek.

Digitális tananyagokat is készítettünk a Válaszút online felületén, melyen adott tantárgyi témakörhöz kapcsolódóan tudtak gyakorolni a tanulók, feleleveníteni a meglévő ismereteiket, illetve új ismeretekkel bővíthették tudásukat. Ezeket az online tananyagokat mind a helyszíni jelenléti foglalkozások, mind otthoni tanulás alkalmával tudták gyakorolni.