Magyar órák a Válaszút programban

Erdei Gabriella fejlesztő pedagógus és tanító benyomásai, tapasztalatai a programról: 2020-ban kezdtem a felzárkóztató munkámat magyar irodalom és nyelvtan tantárgyakból, kiscsoportos munkaformában, viszont történelem tantárgyból is készítettem fel gyermeket pótvizsgára. Szintfelmérés után kiderült, hogy szinte kivétel nélkül a szövegértésük, mint a szóbeli, mint az írásbeli szövegek tekintetében. Az alapvető nyelvtani szabályok alkalmazásai is nagy hiányzásokat mutatott. Ezt nagy többségében az iskolai érdemjegyek is tükrözték. Eleinte online formában, majd jelenléti foglalkozásokon alkalmanként 3-4 tanulóval foglalkoztunk. A rám bízott tanulók egymáshoz viszonyítva is nagy különbségeket mutattak. Ezt folyamatos frusztrációként élték meg a fiatalok, ami miatt nehezen nyíltak meg. Nem vállalták a véleményüket és a teljesítményük egyre romlott. Hamarosan rájöttünk, hogy eredményesebb munkát tudunk végezni, ha az egyéni foglalkozásokat részesítjük előnyben, személyes találkozások révén, jelenléti formában. Illetve nem a tantárgyakkal, hanem inkább „fejlesztéssel” kezdünk. A kulturális és egyéb programok segítőivel a gyerekek bizalmát így hamar megnyertük, így a tanulmányaikkal szemben is nagyobb önbizalmat kezdtek mutatni, folyamatos sikerélményeket biztosítva ezáltal. Nem csak a tanítási évben, hanem szünetekben is kitartottak a foglalkozásokon. Nem csak online, de jelenléti formában is. A két év alatt elértük, hogy a próba kompetencia méréseken 80-90%-os teljesítményt mutattak. Külön büszkeség számomra, hogy kialakult bennük a feladat- és kötelességtudat. Az iskolai előremenetekül során is jobb érdemjegyeket kaptak. 100%-ban elkerültük az osztályismétlést, azokkal a fiatalokkal, akikkel foglalkoztam. Fájdalommal éltem meg azonban, hogy családi hátterük (kulturális örökségük) miatt akadtak olyan diákjaink, akik (várandósság, kenyérkeresővé válás) kimaradtak az oktatási intézmények munkájából, viszont foglalkozásokon ezután is szívesen és rendszeresen megjelentek. Nem csak a tanulás folyamatában értünk el jelentős eredményeket, hanem nagy mértékű érzelmi biztonságot is megéltek a program által.  A folyamatosság, rendszeresség és következetesség, amit az évek során megtapasztaltak, ha véget ér, elképzelhetetlen hiányt és sérülést okozhat, az életvitelükben is visszaesést eredményezhet.