Esélyegyenlőségi képzés

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány mindig is fontosnak tartotta az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód elveinek és céljainak megvalósulását a szervezetben. Teszi ezt a segítségre szoruló egyének, családok segítése során, ugyanakkor komoly hangsúlyt helyez arra, hogy mindez a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok kapcsán is érvényesüljön. Vagyis nemcsak az Uniós pályázatok horizontális szempontrendszere miatt végzi ezirányú tevékenységét, hanem azért is, hogy ezeken túl is megfeleljen a fent említett elveknek és céloknak.

Az esélyegyenlőségi terv csak abban az esetben életképes és hatékony, ha a kollégák a terv részletes megismerésén felül tisztában vannak azokkal az értékekkel, elvekkel, célokkal, amelyek az esélyegyenlőségre, egyenlő bánásmódra vonatkoznak. Éppen ezért szervezzünk kollégáink számára, több alkalommal is, esélyegyenlőségi képzéseket. A képzések nagyon jó teret kínálnak arra, hogy motiváljuk munkatársainkat a célul kitűzött esélyegyenlőségi szabályzat kidolgozásában való részvételre. Az alulról építkezés elvét, különösen fontosnak tartjuk e szabályzat elkészítésénél.