A program neve: EFOP-1.4.5-20-2020-00001 Fókuszban a gyermek

Partnerek: A Magyar Református Szeretetszolgálat számos konzorciumi partnerrel közösen vesz részt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által vezetett projektben.

A program időtartama: 2021. január 1. – 2022. december 31.

A támogatás keretösszege: A teljes konzorciumra vetítve 5 milliárd forint, ebből a Magyar Református Szeretetszolgálat 255.815.286 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A “Fókuszban a gyermek” projekt célja a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjában résztvevő, leghátrányosabb helyzetű településeken élő gyermekek esélyeinek növelése, életkörülményeinek javítása, a szegénység gyermekekre mért hatásainak mérséklése, amelyet helyben elérhető, intenzív, komplex szociális munkával, családkíséréssel, és a projekt keretében megvalósuló tevékenységek szakmai-módszertani támogatásával biztosít.

A program fejlesztései és kapcsolódó tevékenységei a kora gyermekkori fejlődést középpontba helyezve, a családok egészével foglalkozik. Cél, hogy a szegénység intergenerációs átörökítésének megtörése érdekében hosszú távon is megváltozzon a gyermekvárás, a szülés körüli időszak és a gondozás-nevelés kultúrája mind a családok, a szülők, mind pedig a szakemberek, intézmények esetében.

Fő programelemek:

  • Koragyermekkor intenzív szociális kisérése és a gyermekek esélynövelésének komplex támogatása
  • Élet- és lakhatási körülmények javítása
  • Krízisalap létrehozása a családok krízishelyzetének megoldása érdekében
  • Szemészeti szűrőprogram
  • Bűnmegelőzési program, kábítószer-használat visszaszorítása, áldozatsegítés
  • A gyermekek nevelését-oktatását végző szakemberek módszertani megújulását támogató program
  • Kommunikáció, társadalmi szemléletformálás, érzékenyítés