A program neve: EFOP-1.4.5-20-2020-00001 Fókuszban a gyermek

Partnerek: A Magyar Református Szeretetszolgálat számos konzorciumi partnerrel közösen vesz részt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által vezetett projektben.

A program időtartama: 2021. január 1. – 2023. december 31.

A támogatás keretösszege: A teljes konzorciumra vetítve 20,85 milliárd forint, ebből a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány 1.633.000.000 forintból valósítja meg a Projektet

A támogatás mértéke: 100%

A “Fókuszban a gyermek” projekt célja a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjában résztvevő, leghátrányosabb helyzetű településeken élő gyermekek esélyeinek növelése, életkörülményeinek javítása, a szegénység gyermekekre mért hatásainak mérséklése, amelyet helyben elérhető, intenzív, komplex szociális munkával, családkíséréssel, a családokat és a gyermekgondozást támogató szolgáltatásokkal, eszközökkel, integrációfejlesztési és közösségépítő tevékenységekkel és a felhívás keretében megvalósuló tevékenységek szakmai-módszertani támogatásának biztosításával kíván elérni.

A bevont települések (jelen Projektben 177) esetében a gyermekek fejlődésének elősegítése érdekében a beavatkozások nem kizárólag csak rájuk a 18 év alatti korosztályra irányulnak, hanem a családdal, rokonsággal és a lakókörnyezettel is foglalkozni kell, valamint a célcsoporttal foglalkozó szakemberek felkészülését is segítjük a Projekt által.

Fő programelemek:

  • Koragyermekkor intenzív szociális kisérése és a gyermekek esélynövelésének komplex támogatása
  • Élet- és lakhatási körülmények javítása
  • Szemészeti szűrőprogram
  • Prevenciós programelem (bűnmegelőzési program, kábítószer-használat visszaszorítása, áldozatsegítés)
  • Szakmai, módszertani támogatás (gyermekek nevelését-oktatását végző szakemberek módszertani megújulását támogató program megvalósítása; tanulást segítő foglalkozások megvalósítása; szakmai képzések, szakmai találkozók, témanapok megvalósítása a programban dolgozó szakemberek számára)
  • Kommunikáció, társadalmi szemléletformálás, érzékenyítés
  • Eszközbeszerzések és ingatlanvásárlás (Jelenlét Pontok kialakítása és felújítása érdekében)
  • Integrációfejlesztési és közösségépítő programcsomag (mozgó játszótér hálózat kialakítása, Szimfónia program, sport program, művészeti tevékenységek)
  • Jelenlét Pontokon elérhető komplex szolgáltatások (szociális segítés és közösségfejlesztés, óvodai és iskolai előmenetel segítése, szociális- és kompetenciafejlesztő programok, kríziskezelés)

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány jelenleg a következő 34 településen valósítja meg szakmai tevékenységét: Átány, Bagamér, Beregdaróc, Bódvalenke, Büssü, Dámóc, Drávafok, Fábiánháza, Farkaslyuk, Geszt, Göncruszka, Hajdúszovát, Kántorjánosi, Kazsok, Kokad, Konyár, Körösszakál, Lácacséke, Méhtelek, Mezőladány, Nagyecsed, Nagyszekeres, Porcsalma, Ricse, Rozsály, Szatmárcseke, Szin, Tiszabecs, Tiszaeszlár, Tiszakarád, Tuzsér, Vilmány, Viss, Zemplénagárd.

Valamennyi településen kialakításra került a Jelenlét Pont, és elérhetők az alapszolgáltatások. A fejlesztések a Megvalósíthatósági Tanulmányban foglaltaknak megfelelő tartalommal, a települési diagnózisok alapján létrejött éves cselekvési tervek szerint, az egyes települési szükségletekre reagálva zajlanak.

A 2023-as évben a forrásbővítésnek köszönhetően 7 településen alakítottunk ki játszóteret, és 21 településen működtetünk tanulósarkot, az iskolai előmenetel támogatása érdekében. Megújult több Jelenlét Pontunk is, amivel még komfortosabbá vált a szolgáltatások igénybe vétele a célcsoporttagok számára.

Számos rendszeres közösségfejlesztő alkalmat valósítunk meg, köztük kiemelkedő jelentőségűek a baba-mama klub foglalkozások, a várandósok felkészülését szolgáló csoportok, sport- és zenei felkészítő foglalkozások, ifjúsági közösségi alkalmak, időseknek szóló hagyományőrző csoportok, a szünetekhez kapcsolódó tábori foglalkozások. Kiemelkedően sikeres a mozgó játszótér integrációs foglalkozása, mely 31 településen több mint 3000 főt ért el a különböző játéktevékenységekkel. Mindemellett általános ügyintézésben is kérhetnek segítséget a lakosok és krízishelyzetekben is fordulhatnak hozzánk a bajba jutottak. 2023-ban a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány is önálló „tetőkommandós” csapatot hozott létre, akik több mint ötven életveszélyes ingatlan lakhatóvá tételében nyújtott segítő kezet.