A tehetség kincs! Nyilas Misi Ösztöndíj Programunkkal tehetséges, ám rászoruló gyermekeket támogatunk. Tudjuk, hogy a tehetség kibontakoztatásához nemcsak kitartó, szorgalmas munkára, de segítségre is szükség van.

Mikor adhatok be pályázatot?

Pályázatot október 03- november 11. között lehet benyújtani.

Kik pályázhatnak?

Pályázatot a magyar és határon túli (Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Erdély) magyar nyelvű oktatásban résztvevő valamely

művészeti ágban (zene-, képző-, táncművészet),
sportban,
bölcsésztudományban (magyar nyelv és irodalom),
vagy természettudományban (matematika, fizika, informatika)

kiemelkedően tehetséges, 5–12. évfolyamon tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű magánszemély adhatja be, tehetség-támogatás céljából.

Mennyi az ösztöndíj összege?

A megpályázható ösztöndíj támogatás összege 10.000 Ft/fő/hónap vagy 33 EUR/fő/hónap a tanévre (10 hónap).

A program lefedettségét illetőleg Kárpát-medencében 50 főt támogatunk.

Mire lehet felhasználni a megnyert összeget?

A pályázat felhasználást illetőleg, a támogatást a pályázó az általa megjelölt tehetség területhez kapcsolódó:

 • fejlesztésre,
 • egyesületi tagdíjra,
 • eszköz kölcsönzésre,
 • eszköz vásárlásra,
 • különórára,
 • verseny, fellépés nevezési díjra,
 • verseny, fellépés vagy különórai útiköltségére használhatja fel.

Hogy pályázhatok?

A pályázatot a Jelentkezés menüpont alatt tudod benyújtani.

Először regisztrálni kell az oldalra, csak érvényes regisztráció után lehet beadni a pályázatot.

Milyen szükséges mellékleteket kell csatolni a pályázathoz, ha művészeti kategóriában pályázom?

Művészeti kategóriában kötelező benyújtani: Zene, képző, táncművészetre jelentkezett pályázónak vagy videót (max: 5 perc terjedelemben, úgy, hogy a pályázó a felvételen felismerhető legyen) vagy hangfelvételt (max: 5 perc terjedelem) vagy képet a művészeti alkotásról (max. 5 db egyenként max. 6 MB méretig) kötelező csatolni a pályázathoz.

Bemutatkozó levél (egy A4-es oldalban), melyben a pályázó bemutatja magát, körülményeit és, hogy miben nyújtana segítséget az ösztöndíj, mire fordítaná az ösztöndíjat.

Szülői nyilatkozat csatolása 18. életévét be nem töltött kiskorú személy esetén minden esetben kötelező. A sablon a honlapról letölthető:

A pályázatokhoz ajánlott mellékletként lehet csatolni oklevelet illetve ajánló levelet.

Milyen szükséges mellékleteket kell csatolni a pályázathoz, ha bölcsésztudomány kategóriában pályázom?

Magyar nyelv és irodalom területen jelentkezett pályázónak kötelező benyújtani fogalmazást, novellát, verset, oklevelet.

Bemutatkozó levél (egy A4-es oldalban), melyben a pályázó bemutatja magát, körülményeit és, hogy miben nyújtana segítséget az ösztöndíj, mire fordítaná az ösztöndíjat.

Szülői nyilatkozat csatolása 18. életévét be nem töltött kiskorú személy esetén minden esetben kötelező. A sablon a honlapról letölthető:
 

Milyen szükséges mellékleteket kell csatolni a pályázathoz, ha sport vagy természettudomány kategóriában pályázom?

Sport, matematika, fizika, informatika pályázat esetén, a kötelező melléklet versenyt igazoló dokumentum, oklevél (max: 3 db, 2 évnél nem régebbi) és ajánlás attól a személytől, aki a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja (iskolai szaktanár, mentor).

Bemutatkozó levél (egy A4-es oldalban), melyben a pályázó bemutatja magát, körülményeit és, hogy miben nyújtana segítséget az ösztöndíj, mire fordítaná az ösztöndíjat.

Szülői nyilatkozat csatolása 18. életévét be nem töltött kiskorú személy esetén minden esetben kötelező. A sablon a honlapról letölthető:
 

Kik és meddig bírálják el a pályázatot?

Elektronikus felületen beérkezett pályázatokat követően, a pályázat adatfeldolgozáson, formai ellenőrzésen megy keresztül.

Szakmai bíráló bizottság 11.30 –ig bírálja el a beérkezett pályázatokat.

Zsűri 2022/23-as tanévben:

 • Gergely István – vízilabdázó
 • Rátai Dániel – Leonar3Do feltaláló, informatikus
 • Kovács Zsolt – informatikus
 • Fedorszki Ádám – matematikus
 • Simon András – grafikus
 • Miranda Liu – hegedűművész
 • Brassói-Jőrös Andrea – énekesnő
 • Grecsó Zoltán -táncművész, koreográfus
 • Marcsák Gergely – költő
 • Faragó Sándor -teológus, pedagógus

A döntésről minden nyertes pályázó e-mailen 15 napon belül értesítést kap.

Mikor és hogyan kapom meg az ösztöndíjat?

Az első folyósítás a döntésről számított 60 napon belül kerül átutalásra (01.31-ig). A második folyósítás a tavaszi tanévben július 31-ig.

Hogyan kell elszámolnom az ösztöndíjjal?

A beszámoló egy fénykép és az általunk küldött űrlap kitöltése. A beszámolók elküldésének határideje június 30. és december 1.

Amennyiben az ösztöndíjas a beszámolót határidőre nem készíti el, úgy a következő tanévben az ösztöndíjra nem nyújthatja be a pályázatát!