A keresztyének Szíriában évszázadok óta meghatározó kisebbséget alkotnak. Többségük az ortodox egyházi családhoz tartozik, ugyanakkor fontos megemlíteni a Szíriában működő néhány tucat protestáns egyházat is.  A polgárháború során erős nyomás alá kerültek a keresztyének, különösen is azokon a területeken, amelyeket az Iszlám Állam vagy más szélsőséges vallási csoport tart ellenőrzése alatt, ami ellehetetleníti a különböző vallások békés együttélését. A polgárháborút megelőzően Szíriában körülbelül 1,8 millió keresztyén élt, ami a lakosság 10 %-át jelentette. A becslések szerint a keresztyén közösség 1 millió tagja már elhagyta az országot.

1 (1)

Jóllehet a keresztények száma csökken, a keresztyén jelenlétnek a térségben és a különböző vallási közösségek együttélésének az egyházakon messze túlmutató jelentősége is van. A keresztyén kisebbség támogatja a sokszínű társadalmat, ahol a különböző vallások tagjai békében élnek egymással. A nyitott vagy mérsékelt muszlim közösségek is különösen érdekeltek a keresztyének térségben való jelenlétében, mert őket szövetségeseiknek tekintik a radikális muszlim csoportosulások megerősödésével és térhódításával szembeni fellépésben.

Vasárnapi Iskola Program

Ezért is fontosak a keresztyének jelenlétét támogató és erősítő projektek Szíriában: a református gyülekezeti élet és az egyházak társadalmi felelősségvállalásának támogatása, és a többi szíriai egyházzal való párbeszédre való bátorításuk.

Annak érdekében, hogy a református egyházak aktív szerepet játszhassanak Szíriában, mindenekelőtt fontos az egyházi élet támogatása, gyermekek és fiatalok számára olyan szabadidős programok, ifjúsági táborok, vagy találkozók szervezése, ahol a háborús országban élő fiatalok egymással találkozhatnak, gondolataikat megoszthatják egymással.

A polgárháború következtében a szír gyermekek és fiatalok állandó feszültségben és nyomás alatt élnek, folyamatosan erőszakkal kénytelenek szembenézni. Ezért különösen is fontos a szerepük az olyan biztonságos helyeknek, ahol ezek a fiatalok egymással együtt lehetnek.

A Vasárnapi Iskolai program keretében a korosztály szerint bontott csoportokban zajlanak a foglalkozások. Míg a kisebbek bibliai történeteket hallgatnak és tanulnak, addig a nagyobbak filmet néznek, vagy bibliát olvasnak. Emellett lehetőség van a közös játékra, és kézműves foglalkozásokra, és a közös étkezésre. A Szíriában élő fiatalok számára felbecsülhetetlenül sokat jelent kortársaikkal való közös ifjúsági programokon való részvétel, ahol a békés együttélésről is tanulnak. A Vasárnapi Iskola programja elsősorban a protestáns egyházak fiataljait célozza meg, de nyitott a muszlim fiatalok előtt. Többségük a gyülekezetek szomszédságában élnek és szüleik hozzájárulásával érkeznek a Vasárnapi Iskola foglalkozásaira.  Igény szerint a fiatalokat szervezett utaztatás keretében szállítják a program helyszínének otthont adó templomokba, illetve annak végeztével otthonaikba. A programok többnyire péntek délutánonként szerveződnek, mivel Szíriában ezen a napon van a szünet. A Vasárnapi Iskola tanárai a hét fennmaradó részében sok esetben otthonaikban látogatják meg a gyermekeket és így tartva kapcsolatot a szülőkkel is.

A szíriai vasárnapi iskolai közösségekben jelenleg 1500 fiatal és sok esetben traumatizált gyerek vesz részt és 155 önkéntes támogatja a programot, fiatalok és szakértők (pl. pszichológusok) egyaránt.

A programot a Közel-Keleti Protestáns Egyházak Közössége (FMEEC) koordinálja Szíriában. A Magyarországi Református Egyház két partneregyháza, a Szíriai és Libanoni Református Nemzeti Zsinata és a Közel-keleti Örmény Református Egyházak Uniója gyülekezeteiben támogatja vasárnapi iskolák szervezését. A Magyar Református Szeretetszolgálat a projekt támogatásában együttműködik a svájci egyházak segélyszervezetével, a HEKS nevű szervezettel. A program reménység szerint hozzájárul a helyi gyülekezeti közösségekben a fiatalok számának növekedéséhez.

A Magyarországi Református Egyház fontosnak tartja a fenti projektet és annak támogatását, ezért adománygyűjtést indítunk, hogy egy személyes látogatás alkalmával átadhassuk a Vasárnapi Iskolai Program támogatására szánt pénzadományt. Csatlakozzon! Segítsünk együtt!

 

Online adományozás ITT

Számlaszám: 10702019-85008898-51100005 (megjegyzés/közlemény rovat: Szíria)

Egy hívás is segít! Adományvonal: 1358 (egy hívás 250 forint)

 

Fotók: Matthias Herren/HEKS