Szíriában 2011-ben polgárháború robbant ki, ami később nemzetközi konfliktusba torkollott. Az ENSZ becslései szerint 400 ezren estek már a háború áldozatául. 12,1 millió embernek kellett lakóhelyét elhagynia. Közülük 5,6 millióan az országhatáron kívülre menekültek, mások az országon belül menekültek más térségbe. Még ha 2017 óta a helyzet nyugodtabbnak is tűnik Szíriában, a helyi harcok továbbra is folytatódnak. Több mint 13 millió ember szorul humanitárius segítségre.

2018 februárjában a szíriai hadsereg és a kormányellenes erők között erősödtek a konfliktusok.  Körülbelül 1600 civil vesztette életét és ezrek sebesültek meg. 2018 júliusa óta további katonai támadásokra került sor Dara’a déli tartományban. A harcok következtében körülbelül 325 000 ember kényszerült elmenekülni. Az ENSZ adatai szerint a háború kezdete óta ez az egyik legnagyobb számban történő elűzése az embereknek. A legtöbben jordán határvidékre és a Golán fennsíkra menekültek, ahol sem ivóvízhez, sem élelmiszerhez nincs hozzáférésük.

A keresztyének Szíriában évszázadok óta meghatározó kisebbséget alkotnak. Többségük az ortodox egyházi családhoz tartozik, ugyanakkor fontos megemlíteni a Szíriában működő néhány tucat protestáns egyházat is.  A polgárháború során erős nyomás alá kerültek a keresztyének, különösen is azokon a területeken, amelyeket az Iszlám Állam vagy más szélsőséges vallási csoport tart ellenőrzése alatt, ami ellehetetleníti a különböző vallások békés együttélését. A polgárháborút megelőzően Szíriában körülbelül 1,8 millió keresztyén élt, ami a lakosság 10%-át jelentette. A becslések szerint a keresztyén közösség legalább 1 millió tagja már elhagyta az országot.

Fotó: AMER ALMOHIBANY/AFP/Getty Images

Jóllehet a keresztények száma csökken, a keresztyén jelenlétnek a térségben és a különböző vallási közösségek együttélésének az egyházakon messze túlmutató jelentősége is van. A keresztyén kisebbség támogatja a sokszínű társadalmat, ahol a különböző vallások tagjai békében élnek egymással. A nyitott vagy mérsékelt muszlim közösségek is különösen érdekeltek a keresztyének térségben való jelenlétében, mert őket szövetségeseiknek tekintik a radikális muszlim csoportosulások megerősödésével és térhódításával szembeni fellépésben.

A szíriai református egyházak legfontosabb szolgálatai közé tartozik az iskolák fenntartása. Nemcsak az iskolák magas színvonala miatt van jó hírnevük ezeknek az iskoláknak, azokat sok muszlim gyermek is látogatja. Miközben a polgárháború viszontagságai miatt a vallási csoportok egyre inkább elhatárolódnak egymástól, addig a reformtus fenntartású iskolákban muszlim és keresztyén gyermekek tanulnak együtt. A különböző vallási csoportok ilyenfajta együttléte nélkül Szíriában nem lenne elképzelhető a jövőbeni béke megvalósulása.

A Magyarországi Református Egyház (MRE) külkapcsolatainak 2016. óta szerves részét képezi a közel-keleti egyházi-ökumenikus szervezetekkel és helyi református egyházakkal való együttműködés. Az MRE két Szíriában működő, a Református Egyházak Világközösségéhez tartozó egyházzal alakított ki formális kapcsolatot, amelynek részét képezik szolidaritási látogatások, szakmai együttműködések, intenzív kommunikáció, figyelemfelkeltő és érzékenyítő kampányok, nemzetközi egyházi fórumokon a szír reformátusok ügyének képviselete és a két egyház munkájának anyagi támogatása (ösztöndíjprogram, vasárnapi iskolák és templomfelújítás). 

Fotó: REUTERS/Khalil Ashawi 

 

Vasárnapi Iskola program

Annak érdekében, hogy a református egyházak aktív szerepet játszhassanak Szíriában, mindenekelőtt fontos az egyházi élet támogatása, gyermekek és fiatalok számára olyan szabadidős programok, ifjúsági táborok, vagy találkozók szervezése, ahol a háborús országban élő fiatalok egymással találkozhatnak, gondolataikat megoszthatják egymással.

A polgárháború következtében a szír gyermekek és fiatalok állandó feszültségben és nyomás alatt élnek, folyamatosan erőszakkal kénytelenek szembenézni. Ezért különösen is fontos a szerepük az olyan biztonságos helyeknek, ahol ezek a fiatalok egymással együtt lehetnek. Az országhatáron belül áttelepítettek magas száma miatt vannak gyülekezetek ahol magasabb és van ahol alacsonyabb az ifjúság aránya.

A Vasárnapi Iskolai program keretében a korosztály szerint bontott csoportokban zajlanak a foglalkozások. Míg a kisebbek bibliai történeteket hallgatnak és tanulnak, addig a nagyobbak filmet néznek, vagy bibliát olvasnak. Emellett lehetőség van a közös játékra, és kézműves foglalkozásokra, és a közös étkezésre. A Szíriában élő fiatalok számára felbecsülhetetlenül sokat jelent kortársaikkal való közös ifjúsági programokon való részvétel, ahol a békés együttélésről is tanulnak. A Vasárnapi Iskola programja elsősorban a protestáns egyházak fiataljait célozza meg, de nyitott a muszlim fiatalok előtt. Többségük a gyülekezetek szomszédságában élnek és szüleik hozzájárulásával érkeznek a Vasárnapi Iskola foglalkozásaira.  Igény szerint a fiatalokat szervezett utaztatás keretében szállítják a program helyszínének otthont adó templomokba, illetve annak végeztével otthonaikba. A programok többnyire péntek délutánonként szerveződnek, mivel Szíriában ezen a napon van a szünet. A Vasárnapi Iskola tanárai a hét fennmaradó részében sok esetben otthonaikban látogatják meg a gyermekeket és így tartva kapcsolatot a szülőkkel is.

Fotó:  REUTERS/Zohra Bensemra 

A programot a Közel-Keleti Protestáns Egyházak Közössége (FMEEC) koordinálja Szíriában. Az MRE két partneregyháza, a Szíriai és Libanoni Református Nemzeti Zsinata és a Közel-keleti Örmény Református Egyházak Uniója gyülekezeteiben támogatja vasárnapi iskolák szervezését. A Magyar Református Szeretetszolgálat a projekt támogatásában együttműködik a svájci egyházak segélyszervezetével, a HEKS nevű szervezettel. A program reménység szerint hozzájárul a helyi gyülekezeti közösségekben a fiatalok számának növekedéséhez.

A 12 szíriai gyülekezet vasárnapi iskola programjain 3-14 év közötti gyermekek vesznek részt. A program indulásától kezdve a legalább 1 500 különböző felekezetű gyermek vesz részt a foglalkozásokon, köztük országon belüli áttelepítettek, illetve közvetlenül a háborútól sújtott területről elmenekült, traumatizált gyermekek. Ezek a gyermekek több esetben hosszú utakat tesznek meg, hogy részt vehessenek ezeken a foglalkozásokon, amelyek több mint 150, többségében fiatal önkéntes támogatásával valósulnak meg. A programban részt vevő tanárok szakértő segítség bevonásával külön figyelmet szentelnek a traumafeldolgozásnak.

A heti rendszerességgel vezetett foglalkozások mellett, évente három alkalommal tábort is szerveznek a gyermekek számára.

A Vasárnapi Iskolák számára 2019 márciusában gyűjtést hirdet a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Vasárnapi Iskoláknak és egyéb humanitárius programoknak szánt támogatását az alábbi felületeken várjuk:

Online adományozás: www.jobbadni.hu

Bankszámlaszám: 10702019-85008898-51100005 (megjegyzés/közlemény rovat: Szíria)

Egy hívás is segít! Adományvonal: 1358 (egy hívás 250 forint)