„Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta; odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek?” Ő így felelt: „Az, aki irgalmas volt hozzá.” Jézus erre ezt mondta neki: „Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj.”

 

Sokak számára ismerős lehet a történet Lukács evangéliumából. Az 1995-ben létrehozott Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon árva, félárva vagy mélyszegénységben élő, egészséges vagy fogyatékkal élő kisgyermekek számára nyújt menedéket, vallási és nemzeti hovatartozásra való tekintet nélkül.

Az intézményben jelenleg 69 kislány tölti mindennapjait, akik számára ez a hely jelenti a biztonságot és a reményt egy jobb életre. A Gyermekotthon lelkipásztora, pedagógusai és dolgozói mindent megtesznek annak érdekében, hogy a traumatizált gyermekek számára mindent megadhassanak, amire családi környezetükben esélyük sem lett volna.

Az Irgalmas Samaritánus Gyermekotthonnak most azonban segítségre van szüksége. Az egyházi, civil és karitatív támogatásokból ugyan az intézmény alapellátása biztosított, a fejlesztésekre és beruházásokra azonban nincsen keretük kárpátaljai testvéreinknek. Legsürgősebb a fűtésrendszer korszerűsítése, hiszen ennek hiányában a következő télen már nem tudják biztosítani az otthon melegét az itt lakó gyermekek számára.

Ebben a helyzetben kíván segítséget nyújtani a Magyar Református Szeretetszolgálat. Áprilisban országos gyűjtést hirdetünk a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon támogatására.

Kérjük, csatlakozzanak Önök is adománygyűjtésünkhöz, hogy a nagy nélkülözésben élő kisgyermekek otthona maradhasson a Református Gyermekotthon!

 

Támogatását az alábbi módon juttathatja el a Magyar Református Szeretetszolgálathoz:

Számlaszám (forint alapú átutalás esetén): CIB 10702019-85008898-52400009

Közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Nagydobrony kazán

IBAN: HU88-1070-2019-8500-8898-5240-0009

SWIFT KÓD: CIBHHUHB

Adományvonal: 1358. Egy hívás 250 forint adományt jelent!