A Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsa május 11-i határozata alapján országszerte – Budapestet és Pest megyét leszámítva – újraindulhattak a református istentiszteletek a templomokban. A hitéleti alkalmakon is elengedhetetlen az egészségügyi óvintézkedések betartása, például az arc eltakarása és a megfelelő védőtávolság biztosítása. A templomba járók védelmét szerette volna elősegíteni a Magyar Református Szeretetszolgálat is, ezért a hazai 27 református egyházmegyét összesen 27 ezer szájmaszkkal segítette az alapítvány.

Az idei évben mindannyian váratlan helyzetekkel és kihívásokkal találtuk szemben magunkat. A koronavírus világjárvány, valamint az ebből fakadó korlátozások megváltoztatták mindennapi életritmusunkat, és egyházunkat, lelkipásztorainkat új feladatok elé állította. Az évtizedes, évszázados hagyományok átmenetileg megszakadtak, az istentiszteletek gyülekezet nélküli, üres templomokban zajlottak. Kizárólag online közvetítések, televíziós és rádiós Igehirdetések, vagy a gyülekezet tagjaihoz eljuttatott írásos anyagok által tudták hirdetni az evangéliumot a szolgálattevők. Krisztusban bízva, hittel és türelemmel vártuk, hogy megadja Istenünk az újrakezdés lehetőségét és a találkozás örömét. A Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsának május 11-i határozata alapján óvatosan, de visszatérhetünk a korábban megszokott rendhez.

Ezt az újrakezdést szerette volna támogatni a Magyar Református Szeretetszolgálat is, ezért a hazai 27 református egyházmegye számára összesen 27 ezer darab sebészi szájmaszkot vásárolt, melyek a gyülekezetek számának és nagyságának megfelelve, arányosítva kerültek kiosztásra az esperesi hivatalok számára. Néhány településen, ahol ez megoldható volt, vasárnap személyesen segítettek a Szeretetszolgálat munkatársai és önkéntesei templomajtókban a maszkok osztásában.

A Magyar Református Szeretetszolgálat március 18-án nyitott krízisalapjára már közel 10 millió forint adomány érkezett, melynek köszönhetően az anyagilag nehéz helyzetbe került családokat támogathatja az Alapítvány élelmiszerrel, tisztítószerrel, vagy anyagilag az Együtt a lakhatásért programon keresztül.