Vezérige – május

Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében! Ef 6,10

A keresztyének harcosok. Talán furcsa ezt a kijelentést olvasni, hiszen a keresztyének arról ismertek, hogy békességre, szeretetre és örömre törekednek Krisztus által. Hogy fér bele ebbe az elképzelésbe a harcos, küzdő keresztyén képe? Pál apostol az Efézusi levél írásakor házi őrizetben, fogságban van. Ebben a helyzetében arra kéri az efézusi gyülekezet tagjait, hogy készüljenek a harcra és öltsék magukra az Isten fegyverzetét. Miféle harcról van itt szó? Nem ember és ember közötti küzdelemről ír az apostol. Ez a harc a gonoszsággal, az ördög erőivel és annak minden praktikájával szembeni harc. Csak jól felkészült keresztyén állhat ellen az igazságtalanság, a gonosz erővel szemben. Ezért erősödjünk meg az Úrban és az Ő hatalmas erejében.  Isten ereje hatalmas! Jézus ezt mutatta be, amikor gyógyított, kenyeret szaporított vagy a vihart csendesítette el. Végül Isten ereje feltámasztotta Őt a halálból.

Az Úr ereje ma is jelen van, ma is meríthetünk belőle, és merítsünk is a Szentlélek által! Most különösképpen szükség van harcos, feladatukat vállaló keresztyénekre, akik helyt állnak a jelenlegi helyzet küzdelmében. A járvány reménység szerint veszít erejéből és folytathatjuk életünket néhány egészségügyi szabály betartásával.  Azonban a küzdelem folyik tovább: a lelkek mentése nem maradt abba. Továbbra is cél, hogy a bűn és ördög hatalmából átvezessünk embereket a Szentlélek munkáján keresztül Isten örökkévaló erejébe.

Isten áldása kísérje továbbra is szolgálatunkat és minden küzdelmünket!

Oláh István, a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke