Szívügyünk Kárpátalja!

Alapítványunkkal kapcsolatban gyakran hangsúlyozzuk, hogy nevünkben nem a „magyarországi”, hanem a „magyar” szó szerepel. Ezt a missziót komolyan is vesszük: legfontosabb feladatunknak a Kárpát-medence-szerte élő magyarok támogatását tartjuk, és ebben a szolgálatban nem számítanak az országhatárok.

A Vereckei-hágó Kárpátalján egy olyan felemelő hely, amely – éljünk bárhol a világban – összeköt bennünket, magyar reformátusokat. Verecke nemcsak az útkeresés, hanem a hazatérés szimbóluma is. Vereckén a Himnuszt énekelve, imádkozva mindannyian otthon vagyunk és egyek vagyunk. Különösen aktuálisak most Ady Endre szavai, aki szerint Verecke híres útján járva, sírás hangzik a Kárpátok alatt. A jogfosztott és megfélemlített kárpátaljai magyar reformátusság elesettségét, kórházakban otthagyott árva gyermekek szeretetért kiáltó sírását, a szegény, de tehetséges kárpátaljai iskolások reménytelenségét, a normatíva nélküli, önfenntartással küzdő diakóniai intézmények kiszolgáltatottságát hivatott bemutatni a Kárpát-medence reformátussága felé a 2021 októberében meghirdetett imahét.

Pál apostol Thesszalonikaiakhoz írott levelében olvasható az imahét jelmondata: „Szüntelenül imádkozzatok.”(1Thessz 5,17) Keresztyén emberként számunkra is az első lépés, hogy Krisztus elé vigyük szívünk kérését: segítse, óvja és őrizze a Kárpátalján élő magyarságot, akiknek számos kihívással kell megküzdeniük a mindennapok során. De szolgálatunk során az Ige folytatása is útmutatást ad: „Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” (1Thessz 5,18) Van miért hálát adunk: hétről-hétre átéljük és megtapasztaljuk azt a csodát, hogy az Úristen megáldja munkánkat, és mindig állít mellénk olyan támogatókat, adományozókat, akiknek köszönhetően segíteni tudjuk kárpátaljai testvéreinket.

A mögöttünk lévő hónapokban is segítettük a kicsinyeket: 100 kárpátaljai gyermek számára összesen 3 millió forint értékben adtunk át iskolatáskákat és tanszercsomagokat augusztusban, Nyilas Misi Ösztöndíjprogramunkon keresztül pedig a fiatal tehetségeket segítjük. Az intézményekben élő árva, valamint fogyatékossággal élő gyermekeket is támogattuk az elmúlt évben ruhával, cipővel, kerékpárokkal és élelmiszerekkel, közel másfél millió forint értékben. A gazdákat is segítettük, hogy munkájuk gyümölcseként biztos megélhetést teremthessenek családjaik számára: közel 12 millió forint értékű vetőmag-adományt juttattunk el a határon túli református gyülekezeteken keresztül az agráriumban dolgozóknak. A világunkat sújtó járvány megfékezésének érdekében pedig mostanáig több tízmillió forint értékben juttattunk el Kárpátaljára védőfelszereléseket, köztük szájmaszkokat, arcpajzsokat, fertőtlenítőszereket és vitaminokat. De mindezek mellett heti rendszerességgel visszük át a segélyszállítmányokat, hogy élelmiszerrel, egészségügyi eszközökkel, játékokkal, háztartási felszerelésekkel pótoljuk azt, amit a családok anyagi forrásai nem tesznek lehetővé.

Adja meg Istenünk, hogy az előttünk álló adventi időszakban is minél több magyar testvér viselje szívén a kárpátaljai családok sorsát! Hordozzuk életüket és szolgálatukat imádságban, és támogassuk önzetlen szívvel a határon túli magyarságot a jövőben is!