Blog

  • Összes törlése

Heti útravaló – Pünkösd vasárnap

„Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” ApCsel 2,1-4 Azok, akik játszanak...

Heti útravaló – 21. hét

„Szüntelen hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban; és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség...

Áldozócsütörtök

Mitől lesz áldozócsütörtök az üdvözlés napja? Attól, ahogy Jézus felemeltetett a mennybe, áldást adva tanítványaira, végre elfoglalhatta méltó helyét.

Heti útravaló – 20. hét

„Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan.” 1Jn 3,18 Sokan a hidakat tartják az építészet egyik csúcsának. Talán nem is állnak...

A hétköznapi hősök, akik köztünk járnak – Önkéntesünk tollából

Biztosan írhatnék másról is, hiszen számtalan csodálatos embert ismertem meg a Szeretetszolgálatnál, de vele dolgoztam a legtöbbet, és ő volt az, aki a lényével legjobban...

Heti útravaló – 19. hét

„A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.” Róm 10,17 A hit drága kincs. Olyan racionálisan felfoghatatlan különleges érték, amit ajándékba...