Könyvajánló- Katona Béla: Imádság az év minden napjára

Katona Béla nyíregyházi református lelkipásztor Imádság az év minden napjára című imakönyve 2023 augusztusában jelent meg a Kálvin Kiadó és a Tiszántúli Református Egyházkerület gondozásában.

Amikor megteremtette Isten az embert, párbeszédbe kezdett vele, ezért az ember lényegéhez hozzátartozik az imádság. Ez a hívő ember magatartása, folytonos szükséglete, hogy szüntelenül legyen benne ebben az élő kapcsolatban, amely válaszadás, társalkodás az élő Istennel.

Az igazi imádság behatol a hétköznapokba, átjárja a legegyszerűbb és legbonyolultabb élethelyzetet is, hogy mindent, amit teszünk, Isten nevében és az ő dicsőségére tegyük.

Ahol a kegyelem óhajtása és a Szentlélek hívása őszinte szívvel megszólal, oda Isten elküldi Szentlelkét, hogy erőtlenségünkön segítsen: „Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal” (Róm 8,26). Isten adja a kiáltás Lelkét, aki belül fakasztja fel a szavakat, a kérdéseket, a hitvallást, hogy szavaink az egekig hatoljanak. Miközben imádkozunk, hagyjuk, hogy Isten teret nyerjen az életünkben, és ő adja életünkbe a kegyelem ajándékait és a Szentlélek gyümölcseit.

Az imádság nem kívánságlista, hanem válasz arra, hogyan fedezem fel a világban és a saját életemben Isten munkáját, mert felismertem azt, amit Isten elvár tőlem. Az imádságról már Kálvin is azzal a címmel tanított, hogy „Az imádság a hit legfontosabb gyakorlása, általa nyerjük el nap mint nap Isten jótéteményeit” (Institutio, 3.20).

Az imádságos elmélyedés ideje – nem eltékozolt idő! Az Istennek kedves imádság realitásérzéket igényel, a teljes valóság feltárását. Mi sokszor csak a saját szempontunk szerint mérlegelünk még az imádságban is. Isten becsaphatatlan, ő a teljes igazságot látja, ezért nincs értelme csupán a magunk szemszögéből, torzítva elmondani a helyzetünket és a kéréseinket. Valóságlátás nélkül felemás imádságok születhetnek.

Döntő az imádság indulata. A buzgó könyörgés igaz ügyért szól, Isten akaratát keresi, teljes hittel. Nagy hatása van ennek, azaz erők mozdulnak meg: körülöttünk és bennünk is, mégpedig folyamatosan! Így valósulhat meg a „szüntelenül imádkozzatok” (1Thessz 5,17) apostoli felszólítás, ami a hűséggel függ össze. Az állhatatosság az imádkozásban is erény.

Katona Béla nyíregyházi református lelkipásztor ezzel a szemlélettel állította össze az Imádság az év minden napjára című kötetet. Arra bátorít, hogy maradjunk párbeszédben életünk Urával, aki „az én imádságomat sokkal bizonyosabban meghallgatta, mint amennyire én azt szívem szerint kívánhatnám” (Heidelbergi Káté, 129. felelet).

Legyen áldások forrásává minél többek számára ez az imádságoskönyv!

Fekete Károly református püspök Ajánlása Katona Béla: Imádság az év minden napjára című könyve elé.

Formátum: Fr/5

Méret: 126×186 mm

Kötés: keménytáblás

Oldalszám: 528