Könyvajánló – Alkalmazkodó szeretet – Kálvin Kiadó

Alkalmazkodó szeretet

Jakab Miklós vak- és siketmissziós lelkipásztor visszaemlékezései

A Jakab Miklós (1912–2002) református lelkipásztor visszaemlékezéseiből összeállított kötet tíz esztendővel ezelőtt, születésének 100. és halálának 10. évfordulójára jelent meg. Az újabb kerek évforduló most ismét alkalmat adhat számunkra, hogy az ő személyére, s a vak és siket emberek közötti példaadó szolgálatára emlékezzünk.

Az érzékszervi fogyatékos emberek segítése különleges alkalmazkodást kíván. Jakab Miklós református lelkészként szerezte meg gyógypedagógiai tudását és gyakorlatát, hogy vakok és siketek között szolgálhasson. Több mint fél évszázadon keresztül kísérte gondozottjainak életét. Visszaemlékezéseiből közelképet kapunk a történelmi fordulatokat átélő egyházról, egy lelkész lelki formálódásáról, a ma is aktuális missziói és diakóniai szolgálat mindennapjairól és arról, hogyan fedezik fel vakok és siketek saját értéküket az Istennel való találkozásban.

„Azután felírtuk nagy betűvel a Róm 10,17-et kérdőjellel: »A hit hallásból van?« …a jelzett igehely nem a hallást emeli ki, hanem azt, hogy kommunikálni kell ahhoz, hogy hit ébredjen, és a hit ápolása, a lelkigondozás végezhető legyen. Kommunikálni kell… Közölni kell a szót, a fogalmat, a vallomást. Közölni önmagadat, és közölni készségedet, hogy elfogadod a másikat Istentől olyan küldöttként, akin keresztül hozzád közelít az Atya különleges kegyelmével.”

„Mindegyik történetem azon embertársainkkal való közösségvállalásunkra emlékeztet, akik képesek a maguk értékeivel meggazdagítani környezetük életét. Ők bizonyítják társadalmi érettségüket, és hogy semmiben sem alacsonyabb rendűek, hanem egyenrangú embertársak, méltó küzdőtársak. Csak éppen másságuknak vannak bélyegei és igazoló jegyei, stigmák, amelyek Krisztus sebeire utalnak.” (Részletek a könyvből)

ALKALMAZKODÓ SZERETET – Jakab Miklós vak- és siketmissziós lelkipásztor visszaemlékezései
Leírta: Jakab Miklósné
Szerkesztette: Mucsi Zsófia
Méret: A/5
Oldalszám: 148 oldal
Megjelenés éve: 2012
A kötet megrendelhető a Kálvin Kiadó oldaláról.