Heti útravaló- szenteste

„Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.” Mt 2,11

Így olvasva a karácsonyi evangéliumot a Máté írása szerint, akaratlanul is eszembe jut egy kép, ami az interneten terjengett a karácsonyt megelőző napokban. A képen láthatjuk a szent családot, azonban a bölcs férfiak helyett bölcs nőket láthatunk, akik a saját ajándékaikkal érkeztek köszönteni a kisded Jézust: pelenkával és más hasznos holmikkal. És való igaz, drága kincs lehet ez is, az is. De most térjünk vissza a bölcs férfiakra.

A bölcsek, királyok (akiket a néphagyomány úgy tart, hogy hárman indultak útnak, de igazából nem tudjuk mennyien is voltak pontosan) nagy utat tettek meg. Egy csillag volt a kalauzuk, aki több napon és éjen át ragyogott előttük, míg meg nem érkeztek az újszülött királyhoz. A közel-keleti szokásokhoz híven nem üres kézzel érkeztek meg. Nagyon sok drága, értékes kincset hoztak. Királyhoz méltó ajándékokat. Hiszen ők királyi gyermeket jöttek köszönteni. Nem hiába volt olyan feldúlt Heródes sem, aki mindennél jobban féltette hatalmát. Írástudói ismerték a próféciákat, a bölcsek érkezése is azt támasztotta alá, hogy eljött az idő. Az Írás beteljesedni látszik Betlehemben. Bár a bölcsek már tudták a helyet, de a csillag tovább vezette őket. Lám, mekkora az Isten kegyelme! Nem csak az Írás adott nekik útmutatást, hanem Isten égi jelet is küldött, hogy biztosan célba érjenek.

Nem kis meglepetés érte a bölcseket, amikor megérkeztek. Palota helyett egy istálló előtt találták magukat. Vajon hol a pompa? Hol a csillogás? Hol van a szolgák, udvari emberek hada, akik körül rajongják az új királyt és családját? A döbbenet ellenére nem bizonytalanodtak el. Jó helyen voltak. Biztosak voltak benne, hiszen a csillag itt állt meg, Isten erre a helyre vezette őket. Örömmel és alázattal adták át mindazt a sok és értékes ajándékot, amit magukkal hoztak és lerótták tiszteletüket az új király előtt, akit Jézusnak neveznek és uralkodik mennyen és földön egyaránt.

Talán a mi idei karácsonyunk is egy kicsit szerényebben telik. Kevesebb fény, kevesebb ajándék, kisebb családi kör. Ezek ellenére mégis lehet a mi ünneplésük díszes, örömmel teli. Jézus születését nem emberi, hanem mennyei pompa lengte be. És ez a mennyei fény a mi ünneplésünket is átjárhatja. Maga Krisztus teheti a mi ünneplésünket valóban gazdaggá. Jó alkalom ez az idei karácsony arra, hogy a figyelmünket egy kicsit még jobban az ünnepeltre fordítsuk: Jézus Krisztusra. Ragadjuk meg ezt az alkalmat, és ha szűkebb családi körben is, de ne csak egymást ajándékozzuk meg, hanem vigyünk ajándékot az élet Urának is. Ismerjük meg Őt jobban, tegyük szorosabbá a Vele való kapcsolatunkat. Ízleljük meg az Ő szeretetét, ami értékesebb bármely földi ajándéknál.

Szenteste megszámlálhatatlan ajándék cserél gazdát az emberek között világszerte. Isten a legdrágább ajándékot adta az embernek: az Ő Egyszülött Fiát, Jézust. De mit adhat az ember Jézusnak? Érdemes kinyitnunk szívünk kincsesládáját és odaadni mindazt, ami benne van!

Áldott, Békés, Szeretetben gazdag Boldog Karácsonyt kívánunk!