Heti útravaló- Szenteste

„Pásztorok tanyáztak azon a vidékén a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” Lk 2,8-11

Milyen jó évről évre feleleveníteni ezt a jól ismert jelenetet! Ilyenkor lélekben egy kicsit mi is ott vagyunk azon a hideg éjszakán a szabad ég alatt a pásztorokkal egyetemben. Micsoda váratlan esemény, micsoda leírhatatlan csoda az, ami azon az éjjelen megesett! Isten követei, hírvivői jelentek meg az égen, és a belőlük áradó mennyei fény bevilágította az egész vidéket. Nem csoda, hogy a pásztorok szinte halálra rémültek. Nem láttak még ilyet, nem tapasztaltak még ilyet. Váratlan volt ez a nagy találkozás. Hiszen talán úgy gondolták, hogy ilyen isteni jeleket csak az arra „méltók” kaphatnak. Ilyen kiváltságban, hogy Isten üzenetét egy angyal hozza el személyesen, csak a papok, Isten emberei, a nagyon kegyes emberek részesülhetnek.  A pásztorok talán nem gondolták magukat méltónak erre a találkozásra. Nem csoda, hogy megrémültek. Ki ne rémülne meg, egy ilyen felfoghatatlan, megmagyarázhatatlan látványtól!

Az angyal szava azonban nyugalmat áraszt. Nem Isten haragját jött reprezentálni. Nem megfeddeni jött a pásztorokat. Hanem, hogy jó hírt hirdessen nekik. Örömhírt, ami nem csak nekik szól, hanem az egész népnek! Áldott küldetésben voltak az angyalok!

Csodálatos üzenete van ennek az angyali jelenésnek! Ugyanis Isten úgy látta jónak, hogy ezt a nagy horderejű hírt ne a nép vezetői, ne a papok, ne az előkelők tudják meg elsőnek, hanem a nép legszegényebbei, a pásztorok. Azok az igen egyszerű emberek, akiket sokan lenézték munkájuk, életvitelük miatt. Durva, faragatlan, tudatlan emberekként tekintettek rájuk. Nagyon sok negatív bélyeggel látták el őket az idők során. Mégis, ez a csodálatos hír, hogy a Messiás megszületett erre a földre, hozzájuk érkezik meg elsőként. Azért, mert a Szabadító érkezésének az örömhíre az egész népnek szól. „Nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz…”

Az Üdvözítő érkezésének örömhíre évről évre hirdettetik kicsiknek és nagyoknak, szegényeknek és gazdagoknak egyaránt. Az év eme napján elhangzik az örömhír számos templomban, gyülekezeti közösségben, televízióban, rádióban, mert világraszóló örömhír ez! Olyan hír, amit mindenkinek tudni kell! Isten jött le a földre törékeny, emberi ábrázatban, hogy szeretetének a fénye bevilágítson mindenkit, aki keresi Őt!

Így lehet az Üdvözítő, a Szabadító érkezésének öröme a mi örömünk is! Így szólíthat meg bennünket is, mint ma élő keresztyéneket, „a lelki izráelt” az angyal üzenete, aki Krisztus, Isten Fia születését hirdeti. Szenteste erre emlékezünk, ezt ünnepeljük, hogy Isten szabadítóval ajándékozta meg ezt a világot. Olyan szabadítóval, aki korokon átívelve sokakat ismertetett meg az Atyával, sokakat szabadított meg a bűn terhe alól, sokakat tisztított meg életet megrontó függőségektől és sokak szívét töltötte meg szeretettel, békével.

Miért ünnepelhetünk évről évre, karácsonykor teljes örömmel a szívünkben? Azért, mert ez a szabadító Krisztus, Isten Fia ma is itt él közöttünk, ma is itt munkálkodik az emberek szívében, lelkében. Ő hív, hogy félelmeidtől, fájdalmaidtól, aggodalmaidtól megterhelten keresd meg Őt! Engedd be szíved ajtaján, hogy szabadító munkáját benned is elvégezhesse. Isten Fia, Üdvözítő Jézus Krisztus, aki a mennyből jött el közénk ajándékul, mindenkié, aki hajlandó Őt elfogadni. Ennek az ajándéknak egyaránt örvendezhetünk mindannyian. A szeretet ünnepén Isten szeretete öltött magára látható, törékeny emberi testet.

A sok-sok karácsonyi ajándék átadása, kibontás közben ne feledkezzünk meg Isten ajándékáról sem, aki belép minden otthonba, ahol megemlékeznek róla, ahol várják az Ő érkezését. Nem a bejgli, a sok finom falat, a karácsonyfa, a családi együttlét teszi teljessé az ünneplésünket, hanem maga az ünnepelt, a földre szállt mennyei fény, Jézus Krisztus!