Heti útravaló – 6. hét

„Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember és elvet a szántóföldjébe. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között.” (Mt 13,31-32)

A mennyek országa! Nevének hallatán az emberek olykor mást és mást gondolnak, jelentését többféleképpen értelmezik. Számunkra mégis az a legfontosabb, hogy Jézus mit mond a mennyek országáról.

„Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz.”  Lehet, amikor az átlagember a mennyek országa milyenségéről elmélkedik, nem ez az első, ami eszébe jut. Jézus, egy-egy példázaton keresztül szeretné a szívünkre helyezni és az elménkbe vésni, hogyan is gondolkodjunk a mennyek országáról.

Szerintem mustármaggal már találkoztunk mindannyian. Én legtöbbször az uborkásüvegben szoktam látni. Ha a kezünk ügyébe kerül, akkor láthatjuk, érezhetjük milyen apró, milyen kicsiny. Az a benyomásunk támadhat, hogy milyen törékeny, milyen könnyű elveszíteni, vagy kárt tenni benne. De miután a földbe kerül és élet sarjad belőle, hatalmas fává növekszik. Mustárfát talán már kevesebben láttak. Bevallom, nekem is rá kellett keresni az interneten, hogy felfrissítsem az emlékezetem, mert ha láttam is korábban, már nem emlékeztem rá. Egy hatalmas fát képzeljünk el, ami akár 4 méter magasra is megnőhet. De nem csak magas, hanem terjedelmes is, sűrű a lombozata. Azt mondja Jézus, még a madarak is szívesen választják arra, hogy fészket rakjanak ágai között.

Igen, igen, ez mind szép – mondhatja valaki -, na de milyen hasonlóságot mutat ez a kicsiny mag és a magból származó növény a mennyek országával?

Az első, ami talán eszünkbe juthat: a kicsiny kezdet. Kicsiny kezdet, ami kimondhatatlanul nagy lehetőséget rejt magában. Erre több példát is tudunk mondani. Gondoljunk csak arra, Jézus milyen formában érkezett el ebbe a világba. Kicsiny, törékeny gyermekként, akit menekíteni kellett Heródes irigysége, féltékenysége, gyilkos indulata elől. Ez a törékeny gyermek később saját áldozata révén elvégezte a megváltás csodáját. Engesztelő áldozatként saját magát adta halálra, hogy az ember szabadságot nyerjen a bűn vádló terhe alól. A törékeny gyermek később megváltásunk kulcsa lett. Kicsiny kezdet, hatalmas eredmény. A 12 fős tanítványi sereg oly kevésnek látszott arra a feladatra, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Az evangélium hirdetése eltörpülni látszott a földi javakat éltető világ előtt. Ma mégis, tanítványok egész sokasága hirdeti a föld szinte minden pontján a Jézus Krisztusról szóló örömhírt. Jézus csodatettei, amit a sokaságban elvégzett, oly kevésnek látszott ahhoz képest, hogy hány szenvedő ember élt és él ma is a világban. Azóta milliók tapasztalhatták meg Krisztus testi és lelki sebeket begyógyító erejét. Ilyen a mennyek országa is! Kezdetben, földi mércével mérve, emberi ésszel vizsgálva kicsinynek, talán még jelentéktelennek is tűnhet. De ahogy egyre több emberhez elér, amint az emberek megtapasztalják benne Krisztus gyógyító közelségét, egyre inkább érezzük, ez nem holmi divathullám, hanem életeket átformáló, életeket megtisztító erő, amiben ott van Jézus Krisztus. A mennyek országa közelsége, az Jézus Krisztus közelsége.

Bizony, a kicsiny mag növekedésnek indul. A mennyek országa nem állandó, nem változatlan, hanem folyamatosan növekszik. Ezt a növekedést hol észleljük, hol nem, de ennek a növekedésnek mi is a részei vagyunk. Mert az Isten országa köztetek van – mondja Jézus. Ennek a növekedésnek lehetünk gátlói és előmozdítói egyaránt. Gátolhatjuk azzal, hogy tartózkodóak vagyunk, amikor elszalajtjuk a lehetőséget, hogy valakinek a hitről, Jézusról, az Ő szabadító tetteiről beszélhessünk. Ellenben segíthetjük a növekedést azzal, ha például leülünk valakivel együtt imádkozni. Gátoljuk azzal, amikor megfeledkezünk a könyörületről, az irgalomról, ellenben segítjük, ha felemelünk másokat, ha észrevesszük azokat, akik segítségre szorulnak. Akkor lehetünk a mennyek országa növekedésének igazi előre mozdítói, ha magunkat, az életünket Jézus Krisztusra bízzuk.

A mennyek országa köztünk van és mi is lehetünk azok, akik segítik az építkezést!