Heti útravaló- 45. hét

Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos, és minden jócselekedetre alkalmas. 2Tim 2,21

Bár több száz év és több száz kilométer választ el bennünket attól a kultúrkörtől, ahol ez a levél megfogalmazódott és elsőként elhangzott, mégis egy olyan hasonlattal szembesülünk az apostol részéről, ami számunkra is igencsak ismert. Mert ha elolvassuk ezt a szakaszt, kinek ne jutnának eszébe azok az ét/tányér/pohár készletek, amik ott díszelegnek a vitrinben, hogy (talán) évente egyszer az asztalra kerüljenek? Igen, nálunk is vannak ilyen készletek. Na de miért is őrizgetjük őket ennyire féltőn? Azért, mert értékesek a számunkra, mert nem szokványosak, hanem különlegesek. És mivel ilyen különlegesek, ezért féltjük is őket, nehogy megsérüljenek.

Régen sem volt ez sokkal másképp. Régen is voltak olyan edények, amiket az ember mindennap használt, de voltak olyanok, amiket csak különleges alkalmakkor vettek elő. Ezeket a díszes edényeket nagy becsben tartották, óvták.

Az apostol arra kéri Timóteust és a rábízottakat, hogy tisztuljanak meg lélekben, tisztítsák meg magukat minden gonosz indulattól, minden csalárd, bűnös gondolattól. Váljanak ilyen különleges, tiszta edényekké az Úr előtt. Mert ha elkötelezik magukat, ha óvakodnak a gonosz minden kísértésétől, és egyedül az Úrra tekintenek, akkor ők is ilyen megbecsült, megszentelt edényekké válnak. Az Úr megszentelt edényeivé, az Úr számára különösen fontos, értékes gyermekekké. Ez által a megszentelt, megtisztított élet által válunk alkalmassá minden jócselekedetre. Miért? Azért, mert ha az Úrra tekintünk szüntelenül, akkor ha bármi jót is teszünk, azt nem öncélúan tesszük, hanem az Úr dicsőségére, aki féltőn szereti az övéit. Ezért fontos, hogy minden jócselekedet előtt lélekben is készüljünk, hangoljuk rá magunkat, imádkozzunk, hogy minden úgy történjen, ahogy az Úr rendelte el. Minden diakóniai szolgálatban Ő az első és legfőbb támogatónk, akitől kapjuk az erőt, a szeretetet, hogy valóban úgy szolgálhassunk, mint az ő megszentelt elhívottjai.

Isten számára minden élet fontos, a te életed is fontos! De te döntesz arról, hogy ez az élet, amit kaptál, (az edény hasonlatánál maradva) hagyod, hogy megmaradjon piszkosnak, bűnös indulatokkal teli, vagy pedig megtisztítod, hogy olyan megszentelt életté váljon, amiben gyönyörködik az Úr!