Heti útravaló- 41.hét

„Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt: Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj!” Lk 10,36-37

Manapság egyre kevesebbet használjuk ezt a kifejezést: felebarát. Talán a legtöbbször istentiszteleteken halljuk, esetleg régi kéziratokban olvasunk a felebarátról. Éppen ezért ma, a 21. században talán már egy kicsit nehezebben értelmezhető ez a kifejezés. Az Ószövetségben, Izráel számára a felebarát az volt, aki a nép tagja volt. Jézus, az Ő tanításában kibővíti ezt a kört. Felebarát az, aki irgalommal bánik embertársával. Függetlenül nemi, faji, identitásbeli hovatartozástól.

Az irgalmas samaritánus történetében a bajba jutott emberen egyedül az segít, aki a nép szemében ellenség, gyűlöletforrás. Mégis, egyedül benne születik meg a könyörület, nem pedig azokban, akik templomi szolgálatot végeztek. Mennyire megdöbbentő, hogy a három ember közül gyakorlatilag egyedül a samaritánus tölti be Isten parancsát, ő tesz eleget a törvénynek. Minden előítélet nélkül felkarolja a kifosztott, félholtra vert embert és a saját költségén gyógyíttatja meg.

Ma újra fel kell tenni a kérdést: kicsoda a felebarát? Én kinek vagyok a felebarátja, és nekem ki a felebarátom? Ma, amikor az látszik, hogy a nemzetek között bár halványodnak a határok és rengeteg megmozdulás történik az emberi egyenlőség kiharcolásáért, mégis rengeteg ellentéttel, rengeteg előítélettel vagyunk körbevéve egymás iránt. Ebben a sokszínű egyetértésben újra fel kell tenni a kérdést: kicsoda az én felebarátom. A választ pedig ismét az Úr Jézus Krisztustól várhatjuk, aki az irgalmas samaritánus ma is nagyon aktuális példázatával ad nekünk választ. Felebarát az, aki irgalmasságot cselekszik. Felebarát az, aki nem szab határt a szeretetadásnak. De hogy is lehetne korlátok közé szorítani a szeretetet, amikor a testté lett Ige, a testté lett Szeretet korlátlan szeretet, erő és békességforrás?

Akkor tudjuk betölteni az Isten parancsát, ha önzetlenül, megalkuvás nélkül, szeretetadással tudjuk segíteni a rászorulókat!