Heti útravaló- 38. hét

„Testvéreim, ha valakit tetten is értek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél! Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.” Gal 6,1-2

Megdöbbentő, hogy az interneten napról napra milyen sok olyan cikk jelenik meg, ami arról ad hírt, hogy ki, hol lépett félre, ki, milyen sértő megjegyzést tett közzé valakiről, vagy valakikről, ki, hogyan rontotta el az életét. Feltételezhető azért ezek a hírek vannak túlsúlyban, mert az emberek kíváncsiak rá. Kíváncsiak arra, hogy ki, milyen kudarcot élt meg, ki, mit rontott el, mit tett, amin meg lehet botránkozni. Fura dolog ez. Mert talán, amíg az ember más bajával van elfoglalva, addig sem kell a saját kudarcairól tudomást venni. Vagy éppen összehasonlításképp tekint mások életére, és megnyugvással vonja le a következtetést, hogy másnak még így is rosszabb, mint nekem.
Pál apostol ezt a fajta lenézést akarta kiirtani az emberek szívéből. Hiszen még a megkeresztelkedetteket is könnyen megkísértette ez a fajta viszonyulás a bűnös ember felé, hogy aki bűnben, sőt, a bűneinek él, azt lenézzék. A Szentlélek azonban nem arra hívta el a megtérteket, hogy teljesen elhatárolódjanak a bűnt elkövető emberektől, hanem arra, hogy karolják fel őket, figyelmeztessék őket, vagy, ahogy Pál írja, „igazítsák helyre szelíd lélekkel.” Szelíd lélekkel! Ne kárörvendő módon, ne fölényeskedően, hanem szeretettel a szívükben. Álljanak melléjük, karolják fel, és kísérjék őket el egészen Krisztusig. Sok esetben nem arra van szükség, hogy valaki megmondja a tutit, hanem arra, hogy miután megmondta, foglalkozzon is az adott illetővel. Beszélgessen vele, adjon példát saját maga és támogassa azt, aki útmutatásra szorul.
„Egymás terhét hordozzátok!” Igen komoly diakóniai lelkület rejtezik ebben a mondatban. Azt mondja Pál, hogy ha próbálunk valakin segíteni, ha próbálunk valakit Isten felé terelgetni, ha terheken akarunk enyhíteni, akkor azt olyan odaadással tegyük, mintha azok a terhek a mi vállainkat is nyomnák. Segítsünk elhordozni a szegénység, a betegség, de még akár a bűnök terhét is! Jézus Krisztus az egész világ bűnét magára vette és felvitte a keresztfára, így adott nekünk szabadságot! A Szentlélek tehát arra buzdít bennünket is, hogy hordozzuk el együtt testvéreink terheit, így adva nekik enyhülést, szeretetet!

Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét! Ne csak egy szépen hangzó, Bibliából idézett ige legyen ez, hanem legyen valódi élettapasztalat!