Heti útravaló- 37.hét

Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a felebarátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére.

Róm 15,1-2.

A tartozás szó hallatán sokan talán összerezzennek egy kicsit. Nem szeretünk tartozni valakinek. Mert ha erről van szó, máris arra gondolunk: ha én tartozok valakinek valamivel, akkor alárendelt szerepben vagyok. Adósa vagyok valakinek. Pál mégis azzal kezdi ezt a szakaszt, hogy: „mi erősek tartozunk azzal.” De kinek és miért tartozunk? A válasz abban a szóban keresendő, hogy: mi erősek. Azok az emberek, akiket a Mindenható Isten megerősített, akár a hitükben, akár az életkörülményeikben, akár tehetségben, vagy bármi másban hálával tartoznak ezért az ajándékért. Ezt a hálát a Szentháromság Isten felé úgy lehet leginkább kifejezni, hogy gondoskodunk azokról a felebarátainkról, akik még rászorulnak a megerősítésre.

Embertársainkat sokféleképpen erősíthetjük. Vannak, akik életkörülményeik miatt szorulnak segítségre, megerősítésre. Akiket adományokkal támogathatunk, olyan adománnyal, amiből hiányt szenvednek. Ki ruhából, ki élelmiszerből, ki technikai eszközökből. Ugyancsak lehet erősíteni másokat lélekben. Ó, és mennyien vannak, akik lélekben elgyengültek, és várják, hogy valaki felkarolja őket! Sokan vannak, akik nem mondják, nem mutatják, de még egy öleléssel is szebbé varázsolhatjuk napjukat. Néhány kedves szóval, egy klassz beszélgetéssel, egy kedves mosollyal és még számtalan módon bearanyozhatjuk egymás napját, jobb kedvre deríthetjük egymást. Talán nem tűnik soknak, azonban valakinek ezek a kedves gesztusok nagy örömet okozhatnak. És miért ne tehetnénk meg? Az örömünket, a boldogságunkat, amiért ugyancsak Istené a hála, miért ne oszthatnánk meg egymással?

De nem csak ilyenekkel erősíthetjük egymást. Egymás hitét is erősíthetjük, bátoríthatunk másokat, mindezt a Szentlélek közbenjárásával. Olyan nagy szükség lenne erre is, hogy mindazok, akik előrébb járnak a hit útján, ne maguk mögött hagyják a többieket, hanem karonfogva kísérjék őket. Igen, a Szentlélek ebben is megerősíthet, hogy mások a mi hitünkön keresztül erősödjenek.

Pál apostol tanítása, útmutatása ma is nagyon aktuális. Van létjogosultsága egy olyan világban, ahol annyi félelem és aggodalom lakik az emberek szívében. Bátorítsuk, vigasztaljuk és erősítsük egymást Isten Szentlelkétől vezérelve, hogy a félelem helyett reménységben legyünk gazdagok!