Heti útravaló- 37. hét

„Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök.” Gal 3,27-29

Bizony az ember szíve nagyon hamar el tud bizonytalanodni. Könnyen tévútra vezeti az embert. Ott az első gyülekezetekben sem volt ritka, hogy valaki hamar letért arról az útról, amire keresztelkedése alkalmával rálépett. Nyilván ennek oka az volt, hogy megjelentek más tanítók is a gyülekezetekben, akik látszólag Krisztusról prédikáltak, a feltámadást hirdették, de mindig volt benne egy csavar. Ami nem fér össze azzal a tanítással, amit Jézus Krisztus az övéi szívére helyezett egykor, hogy adják tovább másoknak is.

Komoly vitákat gerjesztett az a kérdés, hogyan lesz valaki „igazi” Krisztus követővé. Akik korábban pogányok voltak, előbb zsidóvá kell-e lenniük és csak utána lehetnek keresztyénekké? Körül kell-e metélkedni ahhoz, hogy valaki megkeresztelkedhessen? Ezek és ehhez hasonló kérdések, valamint azok az emberek, akik ezeket a vitákat gerjesztették, hamar szembefordulásokat eredményeztek akár a gyülekezeteken belül is.

Pál apostol igyekszik ezeket a félreértéseket tisztázni a gyülekezettel. Mindazok, akik vallást tettek Krisztus mellett, akik felvették a keresztség sákramentumát, azok már tagjává lettek Krisztus testének, az egyháznak. Ezen belül, az ígéret tekintetében, a megváltás tekintetében, a mennyek országa öröklése tekintetében nincs különbségtétel ember és ember között. Mindannyian megváltásra szorult emberek vagyunk, akik előtt nyitva áll az út Jézus Krisztushoz, hogy megismerjük Őt. Ő hív, Ő invitál bennünket, hogy legyünk része az Egyház, Krisztus testének.

„Ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban”. Krisztus előtt nincs különbségtétel, hogy ki a gazdagabb, ki a szegényebb. Nincs különbség, hogy kisebb vagy nagyobb bűne volt. Krisztus előtt az ember van! Az ember, mindenfajta földi megkülönböztetés nélkül. Krisztus előtt meztelen állunk minden földi megbélyegzés nélkül. Éppen ezért nem tesz különbséget ember és ember között az Ő szeretetében. Nincs, hogy valakit jobban, valakit kevésbé szeret. Az övéit, gyermekeit egyformán szereti és egyformán arra hív, hogy bízzuk rá életünket. Mert ha rábízzuk magunkat, akkor mi is Isten ígéretének az örökösévé válunk.

Krisztus téged is hív, hogy szeretetével megújítsa életedet!