Heti útravaló- 35. hét

„A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.” Róm 10,17

Hogyan születik meg a hit az emberben? Pál egy egyszerű választ ad erre a kérdésre, mégis a kérdést körbelengi egyfajta rejtélyesség, misztikum. És ennek a misztikumnak a forrása a Szentlélek Isten. Hiszen a hit nem születik meg az emberben parancsszóra. Az ember nem tudja se magára, se másra rákényszeríteni a hitet. Ez nem egy matematikai egyenlet, amit az ember ha megold, akkor a végén hirtelen, meglepetésszerűen elétárulnak a hit nagy kérdései. De nem is egy tanítási folyamat eredménye, aminek a végén a diplomát, a hit megszerzése jelenti.

A hit megszerzése tehát nem emberi erőfeszítések eredménye, hanem a Szentlélek Isten ajándéka. Pál apostol tanításában is erre helyezi a hangsúlyt. „A hit hallásból van…” De ez a hallás nem csak fizikai, a fülünkkel való hallást jelent. Mert bár Isten Igéjét valóban a templomban a fülünkkel hallgatjuk, de az embernek van egy belső hallása is. Hallgathatunk a lelkünkkel is. És ez a lélek hallhatja meg Isten hívását, amivel az Ő Lelkén keresztül szólongat minket. Ebben van a misztérium, titok, amivel Isten elhívja az embert. Mert Krisztus tanítása, az Ő beszéde nem csupán emberi szavak összessége, hanem rajta keresztül Ő maga szólít meg bennünket. Akár olvassuk, akár hallgatjuk a Szentírást, az írott Igén keresztül a testté lett Ige szól hozzánk. „A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.”

Hitünk úgy válhat erőssé, ha tápláljuk lelki kenyérrel. Ez a lelki kenyér pedig maga Krisztus és az Ő tanítása. Ezért olyan fontos, hogy a Szentírást napi szinten olvasgassuk, mert Jézus rajta keresztül szeretne erőt adni, vigasztalni, bátorítani.