Heti útravaló – 3. hét

Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. (Mt 7,24-25.)

A tervező ember egyik fontos ismérve, hogy szeret biztos lábakon állni. Pontosabban mondva szereti úgy megtervezni a jövőjét, hogy a tervei megvalósításában minél kevesebb rizikófaktor legyen. Ez mindenképpen egy pozitív tulajdonság. Jó, ha tudunk előre tervezni, ha foglalkozunk a jövőnkkel, az életünkkel. Jó, ha az életünket szilárd alapokra próbáljuk felépíteni. A bölcs ember a tervezés fázisában igyekszik minél több szempontot figyelembe venni. Legyen szó itt anyagi megalapozásról, rendelkezésre áll-e a kellő tőke, lesz-e, aki támogat ebben, mit szólnak hozzá a szeretteink, jó-e a helyszín és még annyi mindent fel lehetne sorolni.

Jézus, ebben a mai tanításában azonban azt mondja nekünk, az az igazán bölcs ember, bölcs tervező, aki nemhogy minden tervét, de az egész életét az ő beszédeire, az ő tanításaira alapozza és cselekszi is azokat. Vajon hányan vannak ma, akik valóban ezen szempontok szerint tervezik az életüket? Hányan vannak, akik ennyire komolyan veszik Jézus Krisztus tanításait? Olyan jó lenne, ha minél többen ilyen jól ismernénk őt, ennyire megbíznánk benne, rá mernénk bízni terveinket, életünket!

Egy nagyon szemléletes képpel példázza nekünk Jézus, milyen az, amikor valaki az ő beszédeire épít. Olyan ez, mint amikor valaki szilárd alapokra építi házát. Aki építkezett már, tudja jól, milyen fontos a jó alapozás. Ha egy ház, egy épület nem áll szilárd alapokon, akkor az idő múlásával könnyen megrogyhat, a falak megrepedezhetnek, az időjárás viszontagságai könnyen hatalmuk alá vonhatják. Az nem egy élhető ház, veszélyes, állandóan toldozni-foltozni kell, hogy ép maradjon, beázik, vizes lesz, elkezdenek a falak penészedni. Az ember bár rengeteg energiát beleöl, mégsem érzi, milyen kedves számára ez az otthon. De ha biztos az alap, amire az a ház épült, ellenállóvá válik a természet erőivel szemben is. Tartós marad és sok mindent kibír. Nyilván ez a példa még szemléletesebb volt régen, amikor még más módszerekkel építettek fel egy otthont. Azok a házak jobban ki voltak téve a természet erőinek.

Azt mondja Jézus ilyen bölcs építő az az ember is, aki az ő tanításira alapozza az életét. Annak az élete, aki Jézus Krisztusra alapoz, sok mindennel szemben ellenállóvá válik, azért, mert ha bármilyen gond ostromolja az életét, nem marad árván, kitéve a bánat, a félelem, gyász, a csüggedés erőinek, hanem ott van Jézus, aki elé áll. Ez az első dolog, amiben mérhető az alap minősége. Ha Krisztusra bízod magad, ő segít neked a terhek hordozásában, segít a bánatot örömre cserélni, megvigasztalja a szívedet, és megerősít, hogy ne roppanjon össze az a bizonyos ház, az életed, ezektől a felsorolt ostromló erőktől.

Azonban, ha nincs meg ez az erős alap, ha mellőzöd Jézust, ha azt mondod, neked nincs rá szükséged, akkor gyász idején, gondjaidtól megroskadva, a szomorúsággal küszködve, sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben leszel, mert ezekkel neked emberileg kell megküzdened.

A másik nagyon fontos szempont, hogy a keresztyén ember nem csak a földi életével tervez, hanem azon túl, tovább is tekint. Ezért is olyan fontos a jó alapozás. Hiszen csak az a ház, csak az az élet lesz örökéltű, amelyiknek Jézus Krisztus az alapja.

Jó előre tervezni. Jó a szívünkbe fogadni Jézus Krisztus tanításait, hiszen ezek az életre, az örök életre vezetnek bennünket. Ezt a sokaság is érezte. Érezték, hogy amit Jézus mond, az nem olyan, mint azok a tanítások, amiket más tanítóktól hallottak korábban. Azt írja a Szentírás, hogy úgy tanított Jézus, mint akinek hatalma van. Nem is csoda, hiszen szavai, az Atya szavai. Cselekedetei, az Atya cselekedetei, hiszen Ő és az Atya egyek. Ezért szólhatott olyan szívhez szólón, mert nem emberi bölcsességgel, hanem lélekkel tanított. Ebből tudhatjuk biztosan, hogy az, amit a szívünkre szeretne helyezni, az mind igaz, a javunkra válik, és az örök élet felé vezető ösvényt kövezi ki a számunkra, ha azokat megfogadjuk, a szerint élünk, a szerint cselekszünk.

Legyen ma és holnap Isten szava, Jézus tanítása, maga Jézus Krisztus az az alap, amire felépítjük életünket és eltervezzük általa jövőnket!