Heti útravaló-21. hét

„Te pedig amikor adományt adsz, ne tudja bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.” Mt 6,3-4

Mennyire érdekes, hogy még az adakozást is tanulnunk kell. Pedig annyira egyszerűnek hangzik, nem? Én adok valamit, aki megkapja, pedig örül neki. De még ezt az egyszerű procedúrát is oly könnyen el lehet rontani. Erről tanít ma bennünk az Úr Jézus Krisztus, aki azt mondja adakozásunk ne olyan legyen, mint a képmutatóké. Mert milyen is az? – kérdezhetjük. Olyan, amikor az adományozottról átkerül a hangsúly az adományozóra. Amikor azért segít valaki, azért ad, hogy magát jobb színben tüntesse fel az emberek előtt. Aki ilyen módon szeretne megbecsülést és tiszteletet szerezni más emberektől, hogy ezt hallja vissza magáról: micsoda egy csodálatos ember! Erre mondja Jézus, hogy ez így nem helyes. Azt mondja, ne azért segítsetek másokon, hogy ezért megbecsüljenek az emberek, hogy az emberek titeket magasztaljanak. Hanem segítsetek önzetlen, felebaráti szeretetből, amiről lehet, csak kevés ember tud, kevesen látják, de egyvalaki mindenképpen látja: a ti Mennyei Atyátok, aki megfizet ezért nektek.

Így talán már érthető, hogy Jézus miért mondja azt, hogy ne tudja bal kezed mit csinál a jobb, ha adományt adsz. Mert valljuk be őszintén, a mai világban, mikor azt mondjuk valakire, hogy nem tudja bal keze mit csinál jobb, akkor arra értjük, hogy ott fejetlenség, meggondolatlanság, zűrzavar van. De Jézus szavait nem így kell értelmeznünk! Nem azt mondja, az adakozás legyen meggondolatlan vagy egyenesen ne is érdekelje az embert, hogy kinek mit ad. Hanem ez alatt azt kell értenünk, hogy ne a mások véleményével, megjegyzéseivel foglalkozzunk, hanem azzal, hogy Krisztus tanítását kövessük és ha jót teszünk, ne a magunk dicsőségére tegyük, hanem az Úr Jézus dicsőségére.

Ezért, ha valaki adakozni szeretne, a következő dolgokra érdemes odafigyelnie:

  1. Miért szeretne adakozni: milyen célból szeretne adományt adni valakinek? Önmaga lelkiismeretének a megnyugtatásra, hogy elmondhassa magáról, a napi jócselekedet le van tudva, vagy pedig önzetlenül és szeretetből, mert valóban úgy érzi a szívében, hogy gondot szeretne viselni valakiről, akinek életkörülményei sokkal nehezebbek?
  2. Mit szeretne adakozni: az adományozás nem lomtalanítás! Fontos azt átgondolni, hogy amit adni szeretne az valóban hasznos és valóban segítséget adhat, megkönnyítheti valaki életét.
  3. Kinek szeretne adakozni: fontos megfogalmazni, hogy kinek, milyen életkörülmények között élőknek szeretne segíteni, hogy az ember szívében valóban megszülethessen a vágy a szeretetben teljes segítségadásra.

És végül, de nem utolsó sorban, Krisztus egy ígérettel zárja a tanítást. Méghozzá, hogy Isten, aki látja mindazt, ami napvilágon és titokban történik, megfizet annak, aki Krisztus szeretetével vezetve tesz jót embertársaival. Ez a fizetség pedig nem kevesebb, mint polgárjog az Ő birodalmába, aminek csodáit, ha korlátoltan is, de már itt a földön érzékelheti mindaz, aki odafigyel az Ő szavára és a szerint él.

(A könnyebb érthetőség végett, ajánlom elolvasására a teljes szakaszt a Szentírásban: Mt 6,1-4)