Harminc év a szabadítás szolgálatában – Beszámoló a Református Iszákosmentő Misszió és a Magyar Kékkereszt Egyesült 2023. évi találkozójáról

1993 óta az Iszákosmentő Misszió a Magyar Kékkereszt Egyesülettel közösen végzi a szolgálatát. A gyógyító és utógondozó hetek Dömösön vannak, ahol a Kékkereszt addiktológiai rehabilitációt és szenvedélybetegeket ellátó átmeneti otthont működtet, míg a Református Iszákosmentő Misszióval nemcsak a szenvedélybetegek gyógyulhatnak, hanem a házastársaik, szüleik és gyermekeik is. Már a kezdetektől minden évben megrendezi a RIM és a Magyar Kékkereszt Egyesület éves országos találkozóját, mely idén különös jelentőséggel bírt: a Kékkereszt megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelhették meg. A jubileumi alkalmon egy olyan testvéri közösségben adtak hálát Jézus Krisztusnak, aki a 120 résztvevő számára már szabadulást adott, döntően az alkoholizmus rabságából.

 2023. szeptember 15-17. között Tahiban, a Sion Hegye Református Konferencia Központban töltöttek el közösen egy hétvégét a résztvevők, hogy hálaadással tekinthessenek vissza az Egyesület három évtizedes szolgálatára. A rendezvény első napján nyílt meg az a kiállítás, amely az Egyesület 30 évét dolgozta fel 12 tablón régi és új fényképekkel, archív dokumentumokkal és a sajtóban megjelent cikkekkel. A tablók mellett ugyancsak a visszatekintés felelevenítésére szolgált az a 800 fotóból álló mozaik poszter, amely a közös „otthon”, Dömös eredeti, 1993-as állapotát mutatta be.

A találkozó kezdő-és zárónapján a dömösi intézményben hosszú ideje szolgálatot végző, az összegyűltek számára jól ismert lelkipásztorok, Ruzsa-Nagy Zoltán és Pintér Zsófia hirdették Isten igéjét. Első este kötetlen beszélgetésben ismerkedtek meg egymással az ország különböző pontjáról érkezett, gyógyult testvérek. A személyes bizonyságtételek mind-mind megerősítésként szolgáltak a régi és az újonnan szabadult testvérek számára is, akik reménység szerint tovább viszik életükben és környezetükben a Kékkereszt szolgálatát.

A találkozó második napján az igehirdetés szolgálatát Wessetzky Szabolcs Veszprém-Kádártai lelkipásztor végezte. Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv igéi alapján szólt a bíztatás arról, hogy a nehéz helyzetek is képesek Isten ügyét szolgálni, ezért bátran szóljon mindenki a megtapasztalt szabadításáról minden időben, a hívők közösségének támogatásával. Az áhítatot követték a kiscsoportos beszélgetések, amik az elhangzott igehirdetés alapján megszületett gondolatok jegyében zajlottak. Konklúzióként levonhatták a résztvevők, hogy a gyülekezet közössége fontos színtere életüknek, hiszen a gyógyult szenvedélybetegek egy lelki otthonra találhatnak, de az utógondozó csoportok közvetlen légköre, a megélt élmények közös tapasztalata a szabadulás után is kiemelt helyet foglal el a kékkeresztesek szívében. A délutáni alkalmon Némethné Balogh Katalin, a Magyar Kékkereszt Egyesület elnöke köszöntötte az újonnan belépett és a Kékkereszt jelvényt átvevő tagokat, melyet a 20 éves szabadulásukat ünneplők személyes, megható köszöntése következett. Némethné Balogh Katalin előadásában visszaemlékezett az egyesület elindulásáról, majd szólt a jelenéről és jövőjéről, amire reménységgel és Istenbe vetett hittel tekintenek a tagok. A szombat este játékos ismerkedéssel, míg a vasárnap – ezzel együtt az éves találkozó – úrvacsorás istentisztelettel zárult.

Hálás szívvel köszönjük Istennek ezt az elkészített alkalmat és az elmúlt 30 évet. Köszönjük azoknak, akik előttünk jártak, és azoknak, akik most hordozzák szívükön Isten ügyét a szenvedélybetegek között!

Mi is az a Kékkereszt?

A Kékkereszt mozgalom – más néven mértékletességi mozgalom – a 19. században terjedt el, Louis-Lucián Rochat lelkész 1877-ben Genfben tartott „Az iszákosságról és annak igazi gyógyszeréről” tartott előadását követően. A mozgalom 1895-ben már Magyarországon is megjelent, de először 1919-ben, majd 1946-ban végleg betiltották. 1989-ben, mint a Református Iszákosmentő Misszió egy csoportja éledt fel újra a mozgalom és vették fel a helyi képviselői a kapcsolatot a Nemzetközi Kékkereszttel, melynek eredményeként 1993. augusztus 21-én, 54 fő részvételével újra megalakult a Magyar Kékkereszt Egyesület.

Az alapítók között Jézus Krisztus által megszabadított alkoholisták és olyan önkéntes tagok is voltak, akik az iszákosok iránti szeretetből akartak önmegtartóztatók lenni, hogy másoknak példát adjanak és segítséget nyújtsanak a szolgálatban. Az egyesület fő célja az „alkoholizmusban és más szenvedélybetegségben szenvedő lelki és testi gyógyulást keresők segítése úgy, hogy a keresztény hitben Jézus Krisztus szabadító erejét megismerjék.”  Az Egyesület Dömösön működteti Gyógyító Otthonát, ahol 18 év feletti szenvedélybetegek és hozzátartozóik segítése történik három-négy hetes gyógyító alkalmakon felekezeti, társadalmi hovatartozásra való tekintet nélkül. Mindezek mellett 40 utógondozó csoport is működik országszerte, akik nagy szerepet játszanak az új életformában való meggyökerezésben.

A Kékkereszt Egyesület elérhetősége:

Székhely: 1151 Budapest, Alag utca 3.

Telefon: +36 1 307-7160

Email: iroda@kekkereszt.org

A gyógyító alkalmakra jelentkezni telefonon lehet hétfőtől-péntekig délelőtt 9.30-11.30 között, valamint hétfőtől-csütörtökig délután 14.00-17.00 óra között.

Telefon:+36 33/507-100; +36 30/5885950;