A Református Iszákosmentő Misszió és a Magyar Kékkereszt Egyesület első, csepeli csoportja 1983. június 22-én alakult meg a Csepel-központi Református Egyházközségben. Ebből az alkalomból hálaadó istentiszteletet tartottak június 18-án, megemlékezve a kezdeményezést újraindító Siklósi Józsefre is, aki tragikus körülmények között negyven éve hunyt el. A misszió szakemberei segítségével az elmúlt évtizedekben csaknem tízezer páciens szabadult meg az alkohol fogságából.

„Hálás a szívünk, hogy ilyen sokan itt vagytok. Hálaadással vagyunk itt az Úristen színe előtt, s van is miért hálát adnunk: Jézus Krisztusért, kegyelméért, a szabadulásért, a gyülekezetért, a közösségért, a csoport megalakulásáért, és azért, hogy azóta is folyamatosan szolgálhatunk.” – helyezte a hallgatóság szívére Marosfalvi Ferencné Dóra.

Kéri Tamás lelkipásztor hirdetéseit követően Csepel polgármestere, Borbély Lénárd is köszöntötte a jelenlévőket, és kiemelte az értékteremtő- és mentő munka fontosságát.

Az igehirdetés szolgálatát Ordasi Zoltán, a csepeli csoport lelki vezetője látta el az 5Móz 8, 2-3. igeversek alapján. „Mert az, aki megtapasztalta Isten kegyelmét, az nem tudja elképzelni, hogy ezt a jó hírt ne adja tovább, hiszen Isten lelke élő és ható.” – mondta.

Katona Viktória, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető-helyettese, a társadalmi missziókért felelős lelkipásztor úgy vélte, hogy tovább kell vinnünk örökségünket. „Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem” – idézte (Zsolt 18, 20).

„Erre a tágas térre kell törekednünk, és ez az út csakis Jézus Krisztus lehet, hiszen ő az igazság és az élet, és az Úr szabadító ereje segít a nehézségek leküzdésében és az emlékezethelyek átírásában” – zárta szavait.

Márkus Gábor nyugalmazott lelkipásztor, a Tiszta Forrás Alapítvány elnöke és a Református Hajléktalan Misszió korábbi vezetője kiemelte, hogy „Isten igéje örök”. Felelevenítette a kezdeteket, és azt is, hogy ebből a gyülekezetből indult el szolgálatára: a teológiára, a lelkipásztori hivatás felé. Némethné Balogh Katalin, a Református Iszákosmentő Misszió vezetője is a hazatérés képzetéhez kapcsolódott: felelevenítette emlékeit, s külön kiemelte a lelkesedés fontosságát:

„hiszem, hogy Isten lelke által az elhívás határozta meg Siklósi József szolgálatát. A tiltás után elkezdte azt, amit abba sem hagyott. Ez üzenet lehet számunkra is, hogy nem a lehetőségek, hanem az elhívás határozza meg munkánkat és szolgálatunkat – ez az örökség az, ami ránk hagyatott.”

Az istentiszteleten került sor az emléktábla megkoszorúzására, majd a szeretetvendégséget követően, a délután folyamán közös együttlétben, előadásokkal, beszélgetésekkel, bizonyságtételekkel elevenítették fel az elmúlt évtizedek alakulástörténetét. Záró áhítattal Benedeczky Attila lelkipásztor szolgált.