infoblokk

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány infrastrukturális fejlesztése

EFOP-2.2.15-16

„Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk.” (Róm 15,1)

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány szociális és humanitárius szolgáltatásai színvonalának emelése érdekében két korszerű logisztikai központot hoz létre, valamint öt ingatlanfejlesztést hajt végre az EFOP-2.2.15-16 konstrukció keretében. A 650 millió forint támogatással megvalósuló „A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány infrastrukturális fejlesztése” projekt 2017. október 1. és 2020. március 31. között valósul meg.

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány rendszeresen segít élelemmel, humanitárius és lelki támogatással, valamint hajt végre fejlesztési programokat a szükséget szenvedő és szociálisan perifériára szorult emberek számára.

A Szeretetszolgálat tevékenységi köre a humanitárius segítségnyújtástól a katasztrófamentésen, a hátrányos helyzetű romák, menekültek segítésén át, a fogyatékkal élők rehabilitációs programjáig számos egyéb humanitárius és fejlesztési szakterületet fog át (rászorulók támogatása, katasztrófa sújtotta területen károsultak támogatása, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, üdültetés).

Az EFOP-2.2.15-16 konstrukció szervesen kapcsolódik az Európa 2020 Stratégia társadalmi befogadással kapcsolatos prioritásaihoz. Legfőképpen a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemhez mint célkitűzéshez járulnak hozzá a konstrukció projektjei: az EU el szeretné érni, hogy 2020-ra legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent. Hasonlóan fontos cél, amelyhez a konstrukció közvetve szintén hozzájárulhat, a foglalkoztatási célkitűzés (a 20–64 éves korosztály 75%-ának legyen munkája), valamint az oktatás területén tett vállalás.

A projekt keretében a Hajdú-Bihar megyei Ebesen óriási raktárt alakít ki a Szeretetszolgálat, mely a későbbiekben országos logisztikai központként szolgál. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye rászorulóit és térségét tudja gyorsabban és hatékonyabban elérni és ellátni a gelénesi raktár. Emellett további három településen, Alsóörsön, Pécs-Kertvárosban és Szentesen alakítanak ki 3 kisebb raktárt.

Az ingatlanfejlesztéseken túl az Alapítvány eszközök, gépek, felszerelések, informatikai eszközök beszerzését is tervezi, emellett két személyszállításra és két adományszállításra alkalmas gépjárművel is bővül a flottája. Az egyik gépjármű Meseköz-busszá alakul át és a hátrányos helyzetű területeken biztosít majd foglalkoztatást a rászoruló gyermekek számára.

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány a logisztikai tevékenység és a gépjármű park fejlesztésével gyorsabban, hatékonyabban tud még nagyobb területen, még több hátrányos helyzetű családnak segíteni humanitárius, valamint katasztrófa- és veszélyhelyzet-kezelési tevékenységével. Emellett a már meglévő, illetve a kialakításra kerülő szolgáltató helyszínek fejlesztésével a humanitárius szolgáltatásainak elérhetőségét, színvonalát tudja javítani, valamint növelni tudja a támogatható rászoruló, hátrányos helyzetűek, elsősorban gyermekek, nők, családok számát.

Letölthető sajtóközlemények:

Ebesi projektnyitó rendezvényünk képei (fotók: Varga Gábor Vargosz)


Gelénesi rendezvényünk képei (fotók: Bodnár Zsolt)