#vezerige

Hírkereső

Vezérige

„Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat.” Zsolt 40,2 A zsoltáros lelkében hatalmas sóvárgás volt az Úr szabadító kegyelme iránt. Gondok...

Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Micpá és Sén között, és elnevezte Eben-Háézernek, mert ezt mondta: Az Úr segített el bennünket egészen idáig. 1Sám 7,12...

Augusztus 20.

„Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre, azután vette a hét kenyeret, hálát adott, megtörte, és tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig...

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” 1Pét 5,7 Gond… az bizony van. Hol kisebb, hol nagyobb. Ki apróbb terhekkel küzd nap, mint nap, valaki pedig...

Magam is többször tanúja voltam, hogy egy-egy ruhaadomány átadásnál milyen boldogan keresték a gyerekek szüleik segítségével a számukra megfelelő ruhadarabot. Boldogan...

„A királyi tisztviselő újra kérte őt: „Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem.” Jézus erre így válaszolt: „Menj el, a te fiad él.” Hitt az ember a szónak, amelyet...

Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért! (2 Kor 9,15) Ajándékot adni és kapni egyaránt jó. Az ajándékozó számára öröm látni a megajándékozott boldogságát....

„Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban mintha valami akadályozta volna, hogy ne...

„Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk: Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt....

„Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket...