A Budapest Mentőszervezet tagja lett a Magyar Református Szeretetszolgálat Mentőcsoportja. Az önkéntes csapat hivatalos esküt tett és átvette csapatzászlaját, a Polgári Védelem Világnapja alkalmából rendezett ünnepségen.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Polgári Védelem Világnapja alkalmából március 2-án rendezett ünnepséget az Igazgatóság Dologház utcai épületében, a gróf Széchenyi Ödön teremben. Az eseményen a Református Szeretetszolgálat Mentőcsoport és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet hallgatóiból létrehozott Önkéntes Katasztrófavédelmi Szolgálat tagjai tettek esküt.

Az ünnepség elöljárója Erdélyi Krisztián tűzoltó dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató-helyettese volt. Az eseményen részt vett Dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Dr. Mészár Erika, Budapest Főváros kormányhivatalának igazgatója, Dr. Vass Gyula tűzoltó ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet igazgatója és Bakai Kristóf Péter, a Budapest Mentőszervezet elnöke.

A rendezvény a Magyar Református Szeretetszolgálat Mentőcsoportjának tagjai, valamint az NKE Önkéntes Katasztrófavédelmi Szolgálathoz újonnan csatlakozott önkéntesek tettek esküt. Az eskütételt követően Erdélyi Krisztián tűzoltó dandártábornok, a BM OKF műveleti főigazgató-helyettese Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, főigazgató nevében csapatzászlót adományozott a Szeretetszolgálat mentőcsoportjának önkéntesei részére, melyet a református kórus és a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának műsora után vehetett át. A mentőcsoportot Molnár Norbert, a Magyar Református Szeretetszolgálat lelkésze áldotta meg.

A Magyar Református Szeretetszolgálat önkénteseinek zászlajára szalagot kötött Erdélyi Krisztián tűzoltó dandártábornok, Dr. Mészár Erika igazgató, Molnár Norbert református lelkész és Bakai Kristóf Péter elnök is.

Dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok pohárköszöntőjében kiemelte, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat az első olyan mentőszervezet, amely önként csatlakozott a Budapest Mentőszervezethez. A 130 fős – munkatársakból és önkéntesekből álló – csapat a Budapest Mentőszervezet koordinációja alatt, egy esetleges veszélyhelyzet esetén, az alábbi feladatokban nyújthat segítséget: részt vesz az árvízi védekezésben, a lakosság kitelepítésében, visszatelepítésében és ellátásában, ideiglenes befogadóhelyek üzemeltetésében, segélyezési és műszaki mentési feladatokban segédkezik.

 

 

Fotó: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság